Určitě navštivte

Radnice

Středu města dominuje budova nové radnice vysoká 66 metrů. Její plány vypracoval v letech 1909 – 1911 Karel Hugo Kepka, profesor německé techniky v Brně. Stavba byla uskutečněna v letech 1911 – 1914 pod vedením Rudolfa Konečného a Josefa Nedělníka. Sochařské práce provedl Josef Bernauer (podle modelů Čeňka Vosmíka), štukatérské Vladimír Pleský, umělecké práce z kovu firma Vulkania a nábytek dodal Robert Kořalka. Bohatá dekorace se soustřeďuje kolem hlavního schodiště a reprezentačních prostor v 1. a 2. patře. Stěny vynikají rozmanitým architektonickým členěním a jsou obloženy dřevem, torgamentem či umělým mramorem, krby jsou zhotoveny z kararského mramoru, stropy se člení do kazet, bohatá dekorativní malba pokrývá omítky i štukové články. Zasedací sál městského zastupitelstva v 2. patře se na průčelí promítá předsazeným balkónem, třemi vysokými okny a střešním štítem. Masivní věž s měděnou kupolí a s orlojem měla podle původní představy stát uprostřed hlavního průčelí. Plánované pravé křídlo však nebylo doplněno, protože se nepodařilo vykoupit pozemek sousedního domu.

V roce 2011 byla zpřístupněna veřejnosti radniční věž. Nalezneme zde expozice z historie a současnosti radnice, hodinový stroj a orloj, který je jedním z pouhých čtyř v celé republice. Nejcennějším artiklem radniční věže je však bezesporu úžasný výhled na Prostějov a široké okolí. Každá výšková úroveň věže umožní měnící se výhled na město. Hlavní vnitřní vyhlídka je umístěna do 9. nadzemního podlaží ve výšce 46 m. Poslední zprostředkovaný výhled na město zajišťují čtyři web kamery otočené do čtyř směrů, které jsou umístěny v lucerně věže.

 

Muzeum Prostějovska

Stavba bývalé radnice, dnes Muzeum Prostějovska, byla dokončena roku 1530. Honosný portál, zhotovený italskými kameníky, symbolizoval tehdejší rozkvět města i prestiž purkmistra a konšelů.  Město i radnice hodně utrpěly za třicetileté války a další velkou ranou byl rovněž požár města roku 1697. Oficiální otevření muzea na místě staré renesanční radnice proběhlo 17. září 1905. Mezi stálé expozice patří: Geologie Prostějovska, Jiří Wolker, Hodiny, Historie, Pravěk.

V roce 1994 získalo muzeum dvě budovy bývalého židovského ghetta v ulici Uprkova 18 a Hradební 23. Po rekonstrukci zde byly pod názvem Špalíček zpřístupněny nové moderní výstavní prostory.

 

Náměstí T. G. Masaryka

Odvěkým centrem města Prostějova je náměstí T. G. Masaryka lichoběžníkového tvaru s parkovou úpravou z roku 1933. Měšťanské domy, které ho obklopují, mají renesanční nebo barokní jádra, ale vzhled průčelí pochází převážně z 19. a 20. století. Náměstí T. G. Masaryka je kromě budov nové a staré radnice lemováno i měšťanskými domy s domovními znameními:

Dům U Měsíčka (č. 5)
Štít je zdoben mozaikou Panny Marie z roku 1933, navrženou Jano Köhlerem.

Lékárna U černého orla (č. 6)
Budova se pyšní zajímavou fasádou se sdruženými, obloukově ukončenými okny a odpovídá romantickému názoru poloviny 19. století. Štuková výzdoba na klenbě obchodní místnosti se svými motivy vztahuje k lékárně a pochází z doby jejího založení.

Abelův dům (č. 8)
Tato budova s pozdně klasicistní fasádou vznikla roku 1850 spojením dvou prastarých domů.

Dům U sv. Rocha (č. 11)
Dům se nazývá U Rocha podle barokní sochy sv. Rocha, umístěné ve výklenku v průčelí 1. patra.

Dům č. 12
Ve výklenku novorenesanční fasády je umístěna socha sv. Markéty s dráčkem. Na pravé straně průjezdu budovy se nachází pozdně gotický portál z doby okolo roku 1500.

Dům U Pošty (č. 20)
Pozdně barokní portál se znakem  C.K. pošty.

Dům U Zlaté studny (č. 21)
Domovní znamení pochází z roku 1936 z dílny Jano Köhlera.

Dům U sv. Antonína (č. 22)
Rodný dům básníka Jiřího Wolkera. Pamětní deska s bustou z roku 1966 byla vytvořena Janem Třískou.

Onšův dům (č. 24)
Renesanční portál pochází z 16. století.

 

Zámek

Prostějovský zámek patří mezi nejvýznamnější historické stavby města a je spojen s moravským šlechtickým rodem Pernštejnů.  První zmínky se objevují ve dvacátých letech 16. století. Předchůdcem zámku byla tvrz.  Původně bohatě zdobený kamenný portál je dnes na tzv. Onšově domě na nám. T. G. Masaryka č. 24. Pod vrstvami omítek byla nalezena hodnotná výzdoba interiérů. Nesmazatelnou stopu zde zanechal Vratislav z Pernštejna, který nechal zhotovit pískovcový portál a arkádové nádvoří, které však padlo za oběť třicetileté válce. Dalším vlastníkem zámku se stal rod Lichtenštejnů. Roku 1643, za švédské okupace, byl zámek vypálen. Po pouze nejnutnějších opravách byl využíván jako sýpka, skladiště, ubikace pro vojáky, či vězení. V roce 1893 koupil zámek úvěrní spolek Záložna a zastavárna, který budovu opravil a zrekonstruoval. Fasádu nechal ozdobit moderním sgrafitem od Jano Köhlera.  Hlavními motivy se stal hanácký lid a legendární historické náměty, doplněné heraldickými prvky a slunečními hodinami. V současné době je vlastníkem zámku město Prostějov, které se snaží o obnovu provozu v tomto historickém objektu. Můžete zde najít Regionální informační centrum či Domovní správu Prostějov.

  

 

Národní dům

Počátkem 20. století vznikla budova Národního domu, klenotu české moderny a secese, který byl zařazen mezi Národní kulturní památky České republiky. Budova byla postavena v letech 1905 – 1907 podle plánů architekta Jana Kotěry. Na výzdobě se podíleli přední čeští umělci, malíř Jan Preisler, sochař Stanislav Sucharda či malíř František Kysela, hlavním dodavatelem osvětlení byla prostějovská společnost Vulkania. V době nacistické okupace byly secesní prvky výzdoby téměř zničeny, nákladné rekonstrukce se Národní dům dočkal nedávno ke 100. výročí svého otevření. Divadelní trakt Národního domu je příčnou restaurační budovou propojen se spolkovou částí, ve které se nachází kavárna, přednáškový sál, červený, modrý a zelený salonek a spolkové místnosti pěveckých sborů Orlice a Vlastimila.

  

 

Lidová hvězdárna Prostějov

Hvězdárna se nachází uprostřed Kolářových sadů v západní části Prostějova. Byla postavena roku 1961. Vlastní transportovatelné astronomické dalekohledy vybavené příslušenstvím pro bezpečné denní pozorování Slunce a samozřejmě i pro večerní pozorování Měsíce, planet, hvězd, galaxií, umělých kosmických stanic apod. Hvězdárna se věnuje i vzdělávací činnosti, pořádá přednášky nejlepších odborníků z oboru, výstavy, filmové, hudební i literární večery a bohatou klubovou činnost. Na hvězdárně rovněž pracuje automatická meteorologická stanice.

  

 

Starorežná Prostějov

Historie výroby lihovin, na kterou činnost společnosti navazuje, sahá až do 16. století. Roku 1518 udělil pán Vilém z Pernštejna právo vyrábět slad a pálit kořalku domu U Zeleného stromu, který se nacházel na náměstí, ve středu města. Roku 1948 byl přejmenován na závod Starorežná Prostějov. Následně koncem 50. let se celá výroba přestěhovala do bývalého pivovaru Binko, kde se dosud nachází. V roce 1992 byl provoz privatizován, a to přímým prodejem komanditní společnosti "Starorežná Prostějov", která dále pokračovala ve staleté tradici výroby lihovin. V roce 2011 se firma spojila s firmou Granette a vznikl tak největší ryze český výrobce lihovin. Nabízí mnoho oblíbených značek jako je Stará myslivecká, Starorežná, Hanácká vodka či Klášterní tajemství. Podnik také pořádá exkurze, na kterých lze vidět stáčecí linku, část sklepů a v historické expozici se návštěvník dozví zajímavosti z historie.  

 

 

Dokument vložil: Bc. Tomáš Freudenreich, dokument schválil: Tomáš Freudenreich
založeno: 04.04.2012 15:44:16 , naposledy aktualizováno: 11.06.2015 16:43
Kontakt na správce webu:
Pondělí 30.11.2015 01:47