Úvodní strana > Občan > Oznámení nad mapou

Oznámení nad mapou

Uzavírka v ulici Studentská...

Z důvodu havárie na vodovodním řadu dojde v pátek 3.2.2023 k úplné uzavírce ulice Studentská v Prostějově.

Částečná uzavírka ul. Čechovická...

Dne 8. 2. 2023 bude probíhat uzavírka části komunikace v ul. Čechovická v Prostějově, a to od křižovatky u ul. Ječná po dům č. or. 95 v ul. Čechovická v Prostějově.

Důvod uzavírky: pohyb manipulační techniky při pokládce stropních panelů při výstavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 598 v k.ú. Čechovice u Prostějova

Objížďka: objízdná trasa bude vedena po ul. Čechovická a Esperantská

Odpovědná osoba: Patrik Zapletal, tel.: 607 172 702

Uzavírka - Vrahovice, sídliště Svornosti - Etapa 2...

Odbor dopravy Magistrátu města Prostějova, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

p o v o l u j e     úplnou uzavírku

Místní komunikace: sídliště Svornosti, Vrahovice
Uzavírka části místní komunikace a chodníků sídliště Svornosti a části místní komunikace ulice Tovární. Chodníky budou uzavírány po částech z důvodu zachování obslužnosti oblasti. Pro dopravní obsluhu bude vjezd povolen.
Důvod uzavírky: provádění stavby „Vrahovice – Regenerace sídliště Svornosti – ETAPA2“
Na dobu: od 7. 11. 2022 do 30. 8. 2023
Délka uzavírky: 400 m
Objížďka: bez značené objízdné trasy

Za akci odpovídá za společnosti Svoboda SDK, s. r. o. Martin Svoboda, tel.: 722 760 537.

Vytvořeno 7.5.2021 14:54:04 | přečteno 27990x | Jiří Třísko
load