Úvodní strana > Aktuality archiv > 1. ustavující zasedání Zastupitelstva města Prostějova

1. ustavující zasedání Zastupitelstva města Prostějova

obradka

Svoláno je na úterý dne 18. 10. 2022 od 10:00 hod. do jednací síně radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.


P r o g r a m:

 

1. Zahájení

2. Složení slibu členů Zastupitelstva města Prostějova

3. Schválení programu

4. Volba volební komise

5. Rozhodnutí o způsobu voleb

6. Stanovení počtu členů rady města a počtu uvolněných členů zastupitelstva města

7. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni

8. Volba primátora, náměstků primátora a dalších členů rady města

9. Rozdělení pravomocí náměstků primátora v samostatné působnosti statutárního města Prostějova

10. Odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Prostějova

10.1 Odměna za výkon funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Prostějova dle nařízení Vlády č. 318/2017 Sb., v platném znění

10.2 Náhrada ušlého výdělku některým neuvolněným členům Zastupitelstva města Prostějova v souvislosti s výkonem jejich funkce

11. Zřízení Finančního výboru a volba předsedy a členů výboru

12. Zřízení Kontrolního výboru a volba předsedy a členů výboru

13. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

14. Závěr


Mgr. František Jura v.r.


Vytvořeno 10.10.2022 14:32:28 | přečteno 766x | Anna Kajlíková
load