Úvodní strana > Aktuality archiv > 110 let Národního domu

110 let Národního domu

ND

Národní dům – perla české secese, architektonická dominanta města a národní kulturní památka píše svůj příběh již sto deset let.

Ctěnému obyvatelstvu města Prostějova, požehnané Hané a celé Moravy! Národní dům v Prostějově, umělecká to budova, s dokonalým divadlem a spolkovým domem, bude dne 30. listopadu a 1. prosince 1907 slavnostním způsobem svému účelu odevzdána. Tím dostává se Prostějovu a Hané kulturního střediska, nade vše významného a důležitého, které mocně přispěje k rozkvětu města a k povznesení všeho lidu. Odkaz šlechetných manželů Vojáčkových stane se skutkem! Uvádí se na pozvánce ke slavnostnímu otevření Národního domu podepsané starostou města Josefem Horákem a předsedou Družstva městského spolkového domu Františkem Kováříkem.

Oslavy to byly skutečně velkolepé. Zúčastnili se jich například spisovatelé Jaroslav Vrchlický, Jakub Arbes, Alois a Vilém Mrštíkovi, političtí a veřejní činitelé Mořic Hruban,  Jan Žáček a Adolf Stránský, univerzitní profesoři Michal Ursíny, František Hasa a Antonín Smrček. První den slavnosti měl ráz kulturní.  Zazněla na něm například skladba bývalého prostějovského občana a hudebního skladatele Františka Neumanna Bouře. Druhý den proběhl v přednáškovém sále slavnostní banket. Projev a přípitek zde pronesl starosta města Josef Horák.

Co však stavbě, která mimochodem trvala jen půldruhého roku, předcházelo? Šlo o ustavení Družstva městského spolkového domu pod vedením předsedy Františka Kováříka a finanční odkaz Karly Vojáčkové. Družstvo oslovilo k vypracování projektu profesora Uměleckoprůmyslové školy v Praze architekta Jana Kotěru. Kotěra vybral výhodnou polohu objektu – nedaleko centra města, na místě asanovaných městských hradeb, oslovil výtvarné umělce a podílel se na vybavení interiérů a návrzích doplňků. Objekt rozvrhl do tří částí: divadelní část, restaurace a křídlo tvořené kavárnou, spolkovými a provozními místnostmi.  Stavební záležitosti měli na starosti stavbyvedoucí Otakar Pokorný a architekt Richard Novák. Na výzdobě Národního domu se podíleli sochaři Stanislav a Vojtěch Suchardovi, Bohumil Kafka, malíři František Kysela, Karel Petr a řezbář Franta Anýž. Kovové doplňky a lustry zhotovila prostějovská firma Vulkania.

Národní dům prošel v letech 1996–2007  rozsáhlými opravami a renovacemi s cílem vrátit objektu původní Kotěrovo pojetí. Zároveň byly odstraněny nežádoucí zásahy provedené podle Emila Tranquilliniho za okupace. Nedávno proběhly rozsáhlé opravy divadelní části – krovu, střechy, dále nátěr fasády a výměna oken.  Příští rok se sem vrátí i dvě vitráže (elipsa do vestibulu divadla a luneta nad balkon divadelního sálu) navržené v secesním duchu olomouckým akademickým malířem Janem Jemelkou.

Národní dům – tato perla české secese, architektonická dominanta města a národní kulturní památka píše svůj příběh již sto deset let. Má významné místo i v životě nás, Prostějovanů. Představuje pro nás nejen jedinečnou památku, ale i místo setkávání – s přáteli, známými i se světem umění a kultury.


Hana Bartková

Foto: MMPv

Vytvořeno 30.11.2017 6:53:25 | přečteno 374x | Anna Kajlíková
load