Úvodní strana > Aktuality archiv > 21. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSTĚJOVA

21. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSTĚJOVA

DSC 0658

21. zasedání Zastupitelstva města Prostějova se bude konat v úterý dne 23. 2. 2021 od 10:00 hod. v hlavním sále Společenského domu Prostějov, Komenského ul. 4142/6.

Program:

1. Zahájení, schválení programu

 

2. Záležitosti Městské policie Prostějov:

2.1 Zpráva o činnosti Městské policie Prostějov a analýza stavu veřejného pořádku ve statutárním městě Prostějov za r. 2020 

2.2 Změna organizační struktury Městské policie Prostějov

2.3 Pověření plněním některých úkolů při řízení Městské policie Prostějov

 

3. Změna výkonu funkce náměstkyně primátora z uvolněné na neuvolněnou – Ing. Milada Sokolová 

4. Volba nových přísedících Okresního soudu v Prostějově na volební období 2021 - 2025

 

5. Záležitosti Finančního odboru:

5.1 Rozpočtová opatření schválená RMP v roce 2020 v souladu s usnesením ZMP č. 19232 ze dne 03.12.2019

5.2. Záměr přijetí investičního úvěrového rámce6. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:

6.1 Schválení Dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z OlK  na akci „Prostějovská zima“

6.2 ROZOP kapitoly 20 – Školství, kultura a sport


7. Dotace 2021 – oblast sportu – dotační titul 3 „Podpora celoroční sportovní  činnosti s doložením finanční spoluúčasti žadatele“


8. Záležitosti Odboru sociálních věcí:

8.1 Dotace 2021 - oblast sociální (celoroční činnost)

8.2 Dotace zařazená v rozpočtu města Prostějova na rok 2021 - Azylové centrum Prostějov

8.3 Dotace 2021 – oblast sociální - LIPKA, z.s. (materiál bude zaslán dodatečně)

8.4 Dotace 2021 – oblast zdravotní (materiál bude zaslán dodatečně)

 

9. Záležitosti Odboru rozvoje a investic:

9.1 Dotace 2021 - jednorázové akce

9.2 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (CS Pod Kosířem – 3. a 4. etapa)

9.3 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (EÚO BD Norská 4224/3, Prostějov)

9.4 ROZOP kapitoly 60 – Rozvoj a investice (Uvolnění finančních prostředku na schválené investiční akce)

 

10. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:

10. 1 Prodej části pozemku p.č. 147/5 v k.ú. Krasice

10. 2 Prodej části pozemku p.č. 885/1 v k.ú. Vrahovice

10. 3 Prodej části pozemku p.č. 210/3 v k.ú. Čechovice u Prostějova

10. 4 Prodej 2 částí pozemku p.č. 6251/4 v k.ú. Prostějov

10. 5 Prodej částí pozemků p.č. 426/3 a p.č. 587/2, oba v k.ú. Čechovice u Prostějova

10. 6 Prodej části pozemku p.č. 6330/3 v k.ú. Prostějov

10. 7 Schválení prodeje části pozemku p.č. 5721/100 v k.ú. Prostějov

10. 8 Schválení prodeje pozemků p.č. 7427/12 a p.č. 7427/31, oba v k.ú. Prostějov

10. 9 Schválení prodeje části pozemku p.č. 6319/2 v k.ú. Prostějov

10.10 Schválení prodeje částí pozemku p.č. 7636/2 v k.ú. Prostějov

10.11 Schválení prodeje části pozemku p.č. 6022/36 v k.ú. Prostějov

10.12 Schválení směny části pozemků v k.ú. Vrahovice za části pozemků v k.ú. Prostějov

10.13 Schválení výkupu částí pozemků p.č. 226, p.č. 227 a p.č. 229, vše v k.ú. Žešov a ROZOP

10.14 Schválení výkupu části pozemku p.č. 740/9 v k.ú. Vrahovice a ROZOP

10.15 Výkup pozemků p.č. 7558/5 a p.č. 7558/6, oba v k.ú. Prostějov

10.16 Schválení změny věcného břemene zřízeného na části pozemku p.č. 699 v k.ú. Prostějov

10.17 Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 7416/14 v k.ú. Prostějov

10.18 Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 219/6 v k.ú. Čechovice u Prostějova

10.19 Bezúplatné nabytí pozemků p.č. 7456/14 a p.č. 7459/5, oba v k.ú. Prostějov

10.20 Informace o předaném technickém zhodnocení majetku příspěvkovým organizacím za rok 2020

 

11. Prohlášení k projektu „Návštěvnické zázemí v Kolářových sadech“

12. Název nového parku v Okružní ulici

13. Pojmenování nových ulic v Prostějově, v katastrálním území Vrahovice

14. Petice „Chemické postřiky v Prostějově nechceme“


15. Zpráva o činnosti rady města (ústní zpráva)

15.1 Informace o záměru fúze společností LmP, s.r.o. a DŘEVO Prostějov, s.r.o.

 

16. Zpráva o vyřízení dotazů a podnětů z 20. zasedání (ústní zpráva)

17. Zpráva o plnění úkolů k 23. 2. 2021

18. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za II. pololetí 2020  

19. Zpráva o činnosti Finančního výboru za II. pololetí 2020

20. Jižní část centra města Prostějova (stálý bod)

21. Informace o jednání ve věci budovy Místního nádraží (ústní zpráva)   

22. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

 

23. Závěr

 

Mgr. František J u r a

primátor města ProstějovaIlustrační foto: MMPv
Vytvořeno 15.2.2021 14:08:28 | přečteno 299x | Anna Kajlíková
load