Úvodní strana > Aktuality archiv > 24. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

24. zasedání Zastupitelstva města Prostějova

TGM radnice

Jednání se bude konat v pondělí dne 17. 7. 2017 od 10:00 hodin v jednací síni radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14.

P r o g r a m :

1. Zahájení, schválení programu

2. Schválení účetní závěrky statutárního města Prostějova za rok 2016 na základě vypořádání připomínek zastupitelů

3. Změna Obecně závazné vyhlášky statutárního města Prostějova č. 3/2016 o nočním klidu

4. Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Komunitní dům Sušilova)

5. Schválení smlouvy o dílo na pořízení nového majetku Komunitní dům pro seniory v Sušilově ulici, Prostějov

6. Norská 2,4 – výměna výtahu z roku 1998 – rozšíření akce o výměnu výtahu v bytovém domě Finská 11

7. Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Chodníky sídliště Hloučela (Kpt. Jaroše a J. Zrzavého)+mlatové chodníky)

8. Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Průmyslová komunikace a inženýrské sítě pro část pozemků sektoru A průmyslové zóny Kralická ulice)

9. Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZŠ Dr. Horáka – úprava vnitřního atria školy)

10. Souhlas s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě se společností DGPack s.r.o.

11. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

11.1 Zaměření  zámku ve Ptení, Využití zámku pro občany i návštěvníky kraje (návrh KDU-ČSL)

12. Závěr

 

RNDr. Alena R a š k o v á


Foto: MMPv

Vytvořeno 10.7.2017 11:01:25 | přečteno 324x | Anna Kajlíková
load