Úvodní strana > 29. zasedání Zastupitelstva města Prostějova bude dnes pokračovat

29. zasedání Zastupitelstva města Prostějova bude dnes pokračovat

TGM radnice

v obřadní síni radnice od 9:00 hodin.

I N F O R M A C E

Přerušené 29. zasedání Zastupitelstva města Prostějova bude pokračovat v obřadní síni radnice v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 130/14 v úterý dne 20. 2. 2018 od 9:00 hod. projednáváním těchto bodů:


11. Dotace na rok 2018:

8 oblast sportu – celoroční činnost mládeže

9 oblast sportu - jednorázové akce

12. Rozpočtová opatření schválená RMP v roce 2017 v souladu s usnesením ZMP č. 18148 ze dne 16. 9. 2008 a usnesením ZMP č. 16237 (Návrh rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2017) ze dne 12. 12. 2016

13. Odměna za výkon funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Prostějova dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb.,v platném znění

14. Dodatek k Zásadám pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Prostějova

15. Zpráva o činnosti Městské policie Prostějov a analýza stavu veřejného pořádku ve Statutárním městě Prostějov za rok 2017

16. Vydání nové OZV statutárního města Prostějova o nočním klidu na rok 2018

17. Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14

18. Jmenování redakční rady Prostějovských radničních listů

18.1 Problematika z.s. Prostějov olympijský

19. Příprava rozšíření akvaparku

20. Zpráva o činnosti rady města

21. Zpráva o plnění úkolů

22. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města

23. Závěr

RNDr. Alena R a š k o v á


Vytvořeno 20.2.2018 7:40:03 | přečteno 257x | Anna Kajlíková
load