Úvodní strana > Aktuality archiv > Aktualizace:Částečná uzavírka Plumlovské se blíží!

Aktualizace:Částečná uzavírka Plumlovské se blíží!

Plumlovská1

Uzavírka začíná v pondělí 13.3. 2017. Důvodem je rekonstrukce vodovodu v úseku od Jiráskova náměstí po ulici Březinova.

Od 13.3 do 31.7. 2017 bude uzavřena silnice II/150 ul. Plumlovská v Prostějově. Bude probíhat rekonstrukce vodovodu. Jedná se o částečnou uzavírku jednoho jízdního pruhu v úseku od Jiráskova nám. po ul. Březinova. Bude uzavřen jízdní pruh pro směr jízdy ven z centra města (směr Boskovice ú Blansko). Objízdná trasa pro dopravu bude vedena po ul. Kostelecké, U Stadionu a po ul. J. Lady na ul. Plumlovskou. Autobusová doprava (MHD i příměstská) bude vedena po ul. Kostelecké, Fanderlíkova, J.B. Pecky, Dykova, Melantrichova a Nerudova na ul. Plumlovskou.

Náhradní autobusové zastávky budou umístěny na ul. Fanderlíkova. V souvislosti s objízdnou trasou autobusů bude omezeno stání vozidel na ul. , J.B. Pecky, Dykova, Melantrichova a Nerudova.

Uzavřeným úsekem jsou v uvedeném termínu vedeny pravidelné autobusové linky 780605, 780640, 780652, 780653, 780721, 780710, 780720 (provozované dopravcem FTL - First Transport Lines, a.s.), linka 710912 (provozovaná dopravcem VYDOS BUS a.s.) a linka 780550 (provozovaná dopravcem AUTODOPRAVA TESAŘ s.r.o.). Všechny tyto linky (mimo linku 780605) jsou provozovány na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

Objízdná trasa bude jednosměrně vedena ze silnice II/150 (ul. Vápenice) po II/366 (ul. Kostelecká) s odbočením MK (ul. Fanderlíkova, ul. J.B. Pecky, ul. Dykova, ul. Melantrichova, ul. Nerudova) na silnici II/150 (ul. Plumlovská), dále dle platné licence. KUOK 23653/2017 2/2

Zastávka Prostějov, Hliníky bude po dobu uzavírky přemístěna na ul. Fanderlíkova – před domy č. 20 a č. 26. Přesné umístění přenosných označníků musí být odsouhlaseno Dopravním inspektorátem Policie ČR.

Objízdná trasa autobusů příměstské dopravy, přemístění zastávky Prostějov, Hliníky na ulici Fanderlíkova a vyloučení parkování na objízdné trase bylo odsouhlaseno (dle sdělení zástupce dopravce FTL - First Transport Lines, a.s. Ing. Havelky) na jednání dne 2. 3. 2017 zástupcem Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, DI Prostějov p. Vafkem.

Podrobnosti vedení příměstských linek viz. příloha.

Autobusová doprava bude vedena následovně:

Dle vyjádření Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení veřejné dopravy č.j. KUOK 23653/2017, KÚOK/22746/2017/ODSH-VD/7699 ze dne 2.3.2017.

 1. Uzavřeným úsekem jsou v uvedeném termínu vedeny pravidelné autobusové linky 780605, 780640, 780652, 780653, 780721, 780710, 780720 (provozované dopravcem FTL - First Transport Lines, a.s.), linka 710912 (provozovaná dopravcem VYDOS BUS a.s.) a linka 780550 (provozovaná dopravcem AUTODOPRAVA TESAŘ s.r.o.). Všechny tyto linky (mimo linku 780605) jsou provozovány na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

 2. Objízdná trasa bude jednosměrně vedena ze silnice II/150 (ul. Vápenice) po II/366 (ul. Kostelecká) s odbočením MK (ul. Fanderlíkova, ul. J.B. Pecky, ul. Dykova, ul. Melantrichova, ul. Nerudova) na silnici II/150 (ul. Plumlovská), dále dle platné licence.

 3. Zastávka Prostějov, Hliníky bude po dobu uzavírky přemístěna na ul. Fanderlíkova – před domy č. 20 a č. 26. Přesné umístění přenosných označníků musí být odsouhlaseno Dopravním inspektorátem Policie ČR.

 4. Objízdná trasa autobusů příměstské dopravy, přemístění zastávky Prostějov,Hliníky na ulici Fanderlíkova a vyloučení parkování na objízdné trase bylo odsouhlaseno (dle sdělení zástupce dopravce FTL - First Transport Lines, a.s. Ing. Havelky) na jednání dne 2. 3. 2017 zástupcem Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, DI Prostějov p. Vafkem.

 5. Uzavřeným úsekem jsou také vedeny linky MHD. Dopravním úřadem pro linky MHD je Magistrát města Prostějova.

 6. Dopravcům z důvodu uzavírky silnice a provozováním dotčených spojů po objízdné trase vzniknou zvýšené ztráty.

 7. Dopravci zajistí informovanost cestující veřejnosti o změně na dotčených linkách v autobusech.

  MHD bude vedena následovně:

  Uvedeným úsekem projíždí linky MHD Č. 2, 5, 6, 9, 21, a 32.

  Po dobu přechodného dopravního opatření pojedou výše uvedené linky ve směru z města po objízdné trase ulicemi Kostelecká, Fanderlíkova, J.B. Pecky, Dykova a Nerudova zpět na Plumlovskou. Tyto ulice budou kompletně osazeny dopravním značením, které vyloučí parkování osobních vozidel a tímto zajištěn hladký průjezd autobusů. Na ulici Fanderlíkova budou umístěny náhradní zastávky, pro MHD před domem Č. 10 a pro příměstskou dopravu před domy Č. 20 a Č. 26. Každá zastávka bude mít samostatný přenosný označník s jízdními řády a budou plně nahrazovat neobsloužené zastávky pro MHD Prostějov, Blahoslavova lázně, a Prostějov, Plumlovská, pro spoje příměstské dopravy Prostějov, Hliníky. Navržené dopravním řešení odsouhlasil na dnešním jednáni zástupce DI PČR p. Michal Vafek a určil přesné umístění náhradních zastávek na ulici Fanderlíkova.


Práce realizuje firma:

JR stavby CZ, s.r.o., IČ:26875080, Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc,

kontaktní osoba: Michal Švejdík, tel. 775 041 201


Plumlovská2

Plumlovská

Plumlovská1

Vytvořeno 6.3.2017 7:13:56 | přečteno 3969x | Anna Kajlíková
load