Úvodní strana > Aktuality archiv > Aktualizováno: Do poloviny ledna můžete žádat o dotaci Zdravého města!

Aktualizováno: Do poloviny ledna můžete žádat o dotaci Zdravého města!

Zdravé město Prostějov.jpg

Témata dotačního programu Zdravého města Prostějova pro rok 2017:1.

Oblast celoživotního vzdělávání

2.

Vzdělávání dětí a mládeže

3.

Zdravý životní styl, ochrana zdraví, prevence zdraví

4.

Škola podporující zdraví

5.

Prevence v dopravní výchově

6.

Popularizace vědy

7.

Ochrana životního prostředí, odpady

8.

Zdravý pohyb

9.

Žijeme spolu - podpora handicapovaným občanům

10.

Den pro podnikatele - zapojení podnikatelské sféry do aktivit Zdravého města, seminář

11.

Volné téma - S úsměvem jde všechno líp

Je třeba zdůraznit, že příjemcem podpory budou fyzické osoby, právnické osoby, fyzické osoby podnikající.

Jaká kritéria musí žadatel pro poskytování dotace splnit?

- formální náležitosti žádosti

- věk18 let

„Maximální výše dotace na všechna tematická zaměření, která je na poskytování tohoto dotačního programu vyčleněna činí devadesát tisíc korun. Maximální výše na jedno tematické určení činí patnáct tisíc korun. Připomínám, že se jedná o neinvestiční dotace,“ doplnila primátorka Rašková.

Žádost se všemi vyplněnými přílohami v jednom podepsaném originále lze podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Magistrátu města Prostějova, nám. T. G. Masaryka  130/14, 796 01 Prostějov a to v obálce označené:

  1. názvem „Zdravé město Prostějov “ a příslušné tematické určení

  2. plným jménem žadatele a jeho adresou

  3. textem „Neotvírat – žádost o dotaci“

    Lhůta pro předkládání žádostí je od 15.12.2016 do 15.1.2017. Byla-li žádost podána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je lhůta zachována, byla-li v poslední den lhůty převzata zásilka s žádostí k poštovní přepravě. Kontaktní osoba: koordinátorka Zdravého města Alena Dvořáková, tel: 582 329 128. 


Logo: Zdravé město Prostějov

Vytvořeno 19.12.2016 10:55:04 | přečteno 504x | Anna Kajlíková
load