Úvodní strana > Aktuality archiv > Aktualizováno: Informace o aktuálních uzavírkách a dopravním omezení

Aktualizováno: Informace o aktuálních uzavírkách a dopravním omezení

ilustrační Vrahovická (2)

Obě - rekonstrukční práce na D46 a Vrahovické ulici - ovlivní dopravní situaci ve městě.

Doplňujeme stále nové/ aktuální informace.


Aktuální dopravní informace z Prostějova: dopravniinfo.cz a události nad mapou

Zveřejňujeme uzavírky a dopravní omezení, která budou celou výstavbu doprovázet:

+

ZCELA NOVÉ AKTUÁLNÍ INFORMACE ke stavbám:


6. 12. 2021 - POZOR: uzavírka křižovatky u mostu přes Hloučelu

https://www.prostejov.eu/redakce/index.php?xuser=183844844520492840&lanG=cs&preview=yes&portal=2776&slozka=126990&clanek=298759


14. 9. 2021 - Zeptali jste se: jak pokračují práce v ulici Vrahovická

https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/zeptali-jste-se-jak-pokracuji-prace-v-ulici-vrahovicka.html


26. 8. 2021 - KIDSOK informuje: úprava jízdních řádů v souvislosti s opravou ulice Vrahovická

https://www.prostejov.eu/redakce/index.php?xuser=807318582965214049&lanG=cs&slozka=126990&clanek=285173

16. 8. 2021 - Vrahovická ulice je v režimu předčasného užívání

https://www.prostejov.eu/redakce/index.php?xuser=746520274530372818&lanG=cs&slozka=126990&clanek=284706


23. 7. 2021 -  Vrahovická ulice: výlukový jízdní řád autobusů

https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/vrahovicka-ulice-vylukovy-jizdni-rad-autobusu.html

Nová mapová informace: ikona souboruUzavírka Vrahovická - objízdné trasy II. etapa + text.pdf


20. 7. 2021 -  Jak pokračují práce na opravě Vrahovické ulice?

https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/jak-pokracuji-prace-na-oprave-vrahovicke-ulice.html


10.3.2021 - Ředitelství silnic a dálnic informuje: Pokračování stavby na dálnici D46 v Prostějově

https://www.prostejov.eu/redakce/index.php?xuser=200514838146346386&lanG=cs&slozka=126990&clanek=276313


---------------------

Uzavírka D46

Uzavřen bude jízdní pás směr Brno a doprava bude svedena do jízdního pásu směr Olomouc, ve kterém bude doprava vedena oběma směry.

Uzavírka bude probíhat v následujících etapách a termínech:


1. Uzavírka rychlých pruhů v obou směrech – od 15. 3. 2021 do 7. 4. 2021

Bude sloužit pro budování nových přejezdů mezi oběma pásy (směry) a montáž betonových svodidel, jedná se o přípravná opatření pro následnou uzavírku. Stávající nájezdy a sjezdy z dálnice budou fungovat bez omezení, není třeba objízdných tras.


2. Uzavírka jízdního pásu směr Brno – od 8. 4. 2021 do 19. 8. 2021

Uzavřen pás směr Brno, doprava bude svedena do pásu na Olomouc, který bude obousměrný.

 

Exit 26 (u Tesca)

Bude fungovat bez omezení, uzavírka následuje až za exitem směrem na Brno. Dá se očekávat kolona ve směru od Olomouce a tudíž problémy při nájezdu ve směru na Brno.  

Exit 24 (do centra a průmyslové zóny)

Bude fungovat sjezd ve směru od Brna a dále nájezd ve směru na Olomouc. Nebude fungovat sjezd ve směru od Olomouce.

Exit 23 (u Automechaniky)

Bude fungovat sjezd od Brna, nájezd na Brno bude uzavřen.


Objízdné trasy:

Vozidla ve směru od Olomouce jedoucí do Prostějova musí použít Exit 26 (u Tesca), objízdná trasa bude vedena po ulicích Konečné, Olomoucké, Újezdě a Dolní.

Vozidla ve směru na Brno z průmyslové zóny budou směrována po ulici Dolní, Wolkerově a Brněnské (výjimkou je víkend 10. 4. a 11. 4. 2021 – viz níže)


3. Víkend 10. 4. a 11. 4. 2021 

Bude uzavřen úsek silnice II/150 od okružní křižovatky na ul. Dolní (motorest U kola, dříve U Rodenů) po okružní křižovatku ulic Průmyslová, Kojetínská a Kralická (u Vitany).

Křižovatka na ul. Dolní bude průjezdná pouze ve směru z ul. Dolní k ul. Letecké a Joštovu nám., křižovatka u Vitany bude mít uzavřen směr k ulici Dolní, ve směrech od ul. Průmyslové, Kralické a Kojetínské bude průjezdná.

Objízdná trasa bude vedena po ulici Průmyslové, Vrahovické a dále je možno po ul. Janáčkově, Pražské, Joštově nám. a Dolní.

Dálnice bude uzavřena stejně, jako je popsáno v bodě 2.


4. Uzavírka jízdního pásu směr Brno – od 20. 8. 2021 do 20. 11. 2021

Bude otevřen nájezd ve směru na Brno u Exit 23 (u Automechaniky), jinak to bude stejné, jako je popsáno v bodě č. 2.


Uzavírka silnice II/150 – ulice Vrahovická – 1. etapa

Jedná se o úsek od křižovatky ul. Vrahovické s ul. Tovární (křižovatka bude průjezdná) po křižovatku ul. Vrahovické s ul. Majakovského a Čs. Armádního sboru. Celkový termín 15. 2. 2021 – 31. 7. 2021:  Pozor změna termínu:


POZOR: Informujeme o posunu termínu částečné uzavírky silnice II/150 ul. Vrahovické. Původní termín zahájení I. etapy (částečná uzavírka ul. Vrahovické) měl být 15. 2. 2021. Nový termín je posunut na 22. 2. 2021.  Důvodem jsou nepříznivé povětrnostní podmínky - mráz. Další případné změny budeme postupně zveřejňovat.


1. Částečná uzavírka

Termín od 22. 2. 2021 do 21. 3. 2021, bude se uzavírat vždy úsek cca 20 m jeden pruh kvůli opravě vpustí (vpravo ve směru k ul. Majakovského). Objízdná trasa není stavena


2. Úplná uzavírka komunikace

Termín od 22. 3. 2021 do 31. 7. 2021. Jedná se o úplnou uzavírku komunikace, objízdná trasa bude vedena po komunikacích v ul. Průmyslová, Kralická a Čs. armádního sboru.


Křižovatka ulic Tovární a Vrahovické bude průjezdná obousměrně ve směru k nám. Padlých hrdinů, most přes Hloučelu bude otevřen. Do oblasti mezi ul. Vrahovickou a V. Talicha bude možný příjezd buď přes „myší díru“ nebo z ul. Vrahovické po ulici Tovární.

Do oblasti jižně od ul. Vrahovické směrem k bývalému areálu OP bude příjezd možný pouze z ulice Za Drahou a Marie Pujmanové. Ul. Marie Majerové bude obousměrná a bude v ní zákaz stání (kvůli průjezdnosti).

Během této etapy nebude zajištěn příjezd k domům v uzavřeném úseku.


Uzavírka silnice II/150 – ulice Vrahovická – 2. etapa 

Jedná se o úsek od křižovatky na nám. Padlých hrdinů po most přes Hloučelu. Celkový termín od 1. 8. 2021 do 19. 12. 2021

Objízdná trasa je stanovena přes ulice Újezd, Dolní, Kralická a Čs. Armádního sboru. Ulice Přemyslovka bude obousměrná – příjezd na parkoviště u OC Albert, v ulici bude zákaz stání.

Příjezd na nádraží bude zajištěn přes ulici Janáčkovu.

Vjezd do areálu bývalého Agrostroje z ulice Českobratrské.

Do uzavřeného úseku nebude možný příjezd vozidly. 


Budou probíhat následující etapy uzavírky:

1. Od 1. 8. 2021 do 31. 8. 2021

Úplná uzavírka od nám. Padlých hrdinů po most přes Hloučelu, a to včetně úseku mezi křižovatkami ulice Vrahovické s ul. Janáčkovou a Průmyslovou

2. Od 1. 9. 2021 do 19. 12. 2021

Úplná uzavírka úseku od nám. Padlých hrdinů po most přes Hloučelu, ale mimo úsek mezi ul. Janáčkovu a Průmyslovou, který bude průjezdný.


Uzavírka mostu na hranicích okresu – říčka Blata

Od 1. 4. 2021 do 31. 7. 2021

Jedná se o most na hranici okresů Prostějov a Přerov.

Oficiální objízdná trasa bude stanovena přes Troubky, Hrubčice, Bedihošť, Prostějov – ul. Kralickou a dále směr Hrdibořice.
Objízdné trasy linky MHD č. 5 při uzavírce ulice Vrahovická dle informací FTL: 


Vrahovická změna termínu 

2. Etapa od 22. 3. – 31. 7. 2021

Linka MHD č. 5 bude vedena obousměrně po objízdné trase ze zastávky Prostějov, aut.st., po MK Janáčkova ul. ll/150 ul. Vrahovická, MK ul. Průmyslová, ul. Za Drahou s obsluhou náhradní zastávky Prostějov, Vrahovice, Vrahovická u bývalého areálu OP, kde bude zajištěno otáčení BUS, po otočení - zpět po MK Za Drahou na MK ul. Průmyslová, po ul. Průmyslová na okružní křižovatku, po III/3674 ul. Kralická, ul. Háj a ll/150H na křižovatku silnic ll/150 x ll/150H x lll/3679, dále na zastávky Čechůvky, Trpínky a na náhradní zastávku Vrahovice, Hanačka u domu č 9, kde bude konec linky č. 5 a pojede se otočit před místní ZD. Zpět směr Prostějov bude náhradní zastávka Prostějov, Vrahovice, Hanačka před domem č. 6. Náhradní zastávky budou opatřeny přenosnými označníky.


3A. Etapa od 1. 8. - 31. 8. 2021

Objízdná trasa pro linku č. 5 směr Vrahovice / Čechůvky bude obousměrně vedena ze zastávky Prostějov, aut. st. po MK ul. Janáčkova, ul. Pražská, ul. Letecká, ul. Dolní na okružní křižovatku, po II/367 ul. Kralická na okružní křižovatku, po MK ul. Průmyslová a MK ul. Za Drahou s obsluhou náhradní zastávky Prostějov, Vrahovice, Vrahovická u bývalého areálu OP, po MK ul. Marie Pujmanové na ll/150 ul. Vrahovická a dále dle platné licence a JŘ.

 

3B. Etapa od 1. 9. – 19. 12. 2021

Linka MHD č. 5 bude vedena obousměrně po objízdné trase ze zastávky Prostějov, aut. st., po MK Janáčkova ul. ll/150 ul. Vrahovická, MK ul. Průmyslová, ul. Za Drahou s obsluhou náhradní zastávky Prostějov, Vrahovice, Vrahovická u bývalého areálu OP, dále po MK ul. Marie Pujmanové na ll/150 ul. Vrahovická a dále dle platné licence a JŘ


1. 3. 2021 - KIDSOK informuje:

... o úplné uzavírce  silnice II/150 ul. Vrahovická v Prostějově a úplné uzavírce silnice II/150 v místě mostu ev. č. 150-074 u obce Hrdibořice v termínu 22. 3. 2021 – 31. 7. 2021.

· 22. 3. 2021 – 31. 7. 2021 - úplná uzavírka II/150 ul. Vrahovická, od mostu přes potok Hloučela po ul. Majakovského
· 1. 4. 2021 – 31. 7. 2021 - úplná uzavírka II/150 v místě mostu ev. č. 150-74 u Hrdibořic

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780400, 780403, 780404 dopravce FTL – First Transport Lines, a.s. a 920403 dopravce Arriva Morava, a.s.
Pro oba výše uvedené termíny budou platit na uvedených linkách výlukové jízdní řády.
Spoje zmíněných linek budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Prostějov, aut.st. nebo Prostějov, Svatoplukova, DONA – II/150 ul. Vrahovická – ul. Průmyslová – ul. Za Drahou s obsluhou náhradní zastávky Prostějov, Vrahovice, Vrahovická u bývalého areálu OP, kde bude probíhat i otáčení BUS, po otočení – zpět na ul. Průmyslová – okružní křižovatka – III/3674 ul. Kralická, ul. Háj – II/150H – křižovatka II/150 x II/150H x III/3679 a dále ve svých trasách směr Kralice n. H. a Přerov.

Vybrané spoje linek 780400, 780403 a 780404 budou zajišťovat obslužnost místní části Čechůvky s obsluhou zastávky Prostějov, Čechůvky, kde se budou autobusy otáčet na točně s protisměrným vedením a místní části Trpínky s obsluhou zastávky Prostějov, Trpínky (směr Vrahovice), kde se budou autobusy otáčet okolo místní hasičárny po ul. Jaselská a ul. Prešovská a zpět na II/150 ul. Čs. armádního sboru.

Zastávka Prostějov, Vrahovice, Hanačka - nebude obsluhována.
Zastávka Prostějov, Vrahovice, Vrahovická - nebude obousměrně obsluhována v původní poloze s náhradou u bývalého areálu OP, kde se budou autobusy i otáčet.
Zastávka Prostějov, Čechůvky - bude obsluhována pouze vybranými spoji zmíněných linek.
Zastávka MHD Prostějov, Trpínky (směr Vrahovice) - bude obsluhována pouze vybranými spoji zmíněných linek.

Spoje linek 780403 a 920403 z důvodu uzavírky mostu na silnici II/150 u Hrdibořic budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Biskupice – dále po III/4344 Biskupice, vlevo Klopotovice – vlevo III/43516 – vlevo II/435 Dub n. M. – vpravo zpět na II/150 do zastávky Dub n. Mor. ,nám. a dále ve svých trasách směr Přerov.

Zastávka Hrdibořice, vodárna - nebude obsluhována.

Zdroj a mapy: Odbor dopravy,  Odbor územního plánování, FTL - FIRST TRANSPORT LINES, a.s.

rekonstrukce Vrahovická

ilustrační Vrahovická (1)

ilustrační Vrahovická (1)

 
ilustrační Vrahovická (2)

ilustrační Vrahovická (2)

 
Vrahovická změna termínu

Vrahovická změna termínu

 
 
Vytvořeno 4.2.2021 13:15:54 - aktualizováno 6.12.2021 13:18:34 | přečteno 7909x | Anna Kajlíková
load