Úvodní strana > Aktuality archiv > AKTUALIZOVÁNO: Návrh stavebních investic, oprav a údržby na rok 2017

AKTUALIZOVÁNO: Návrh stavebních investic, oprav a údržby na rok 2017

zastupitelstvo (9)

Jaký je návrh stavebních investic, oprav a údržby pro příští rok? Co se dostalo takzvaně nad čáru v návrhu rozpočtu města Prostějova? Jaký je kompletní návrh rozpočtu na 2017?

Zastupitelé města Prostějova budou v pondělí 12. prosince jednat o rozpočtu na příští rok. Jeho návrh je zveřejněn na úřední desce. Přinášíme alespoň přehled investic, které návrh rozpočtu obsahuje.

„V průběhu roku mohou být však uskutečněny i další investice, které v tuto chvíli v návrhu rozpočtu nejsou“, doplnil náměstek primátorky Jiří Pospíšil.


Stavební investice


Tis. Kč

Komunitní domy pro seniory - Holandská vč. PD

10 000,00

Koupaliště Vrahovice (vč. PD)

5 000,00

Regenerace sídliště Šárka - možnost dotace 4.000 tis. Kč (vč. PD)

16 000,00

Náměstí Spojenců, komunikace, chodníky, VO, úprava hracích ploch vč. PD

15 000,00

Regenerace sídliště Tylova

16 000,00

Rozšíření Aquaparku - krytý bazén (PD)

2 000,00

Rekonstrukce DDM Vápenice - tělocvična vč. PD

10 000,00

Zimní stadion - rekonstrukce, PD

1 800,00

Parkoviště u zimního stadionu PD

11 500,00

Zámek - SZ a J křídlo (vč. PD) - dokončení

1 000,00

Přivaděč vody do průmyslové zóny vč. PD

300,00

Nový park - jih vč. PD - Okružní

300,00

Komunitní dům Sušilova ( vč. PD)

5 000,00

Obratiště pro autobusy MHD v průmyslové zóně + komunikace (vč. PD)

4 000,00

Rekonstrukce ulice Plumlovská  vč. zeleně PD

5 000,00

MŠ Čechovice - kompletní rekonstrukce + zvýšení kapacity vč. PD

10 000,00

Chodníky sídliště Hloučela (Kpt. Jaroše a J. Zrzavého) + mlatové chodníky

150,00

Rekonstrukce budovy Vápenice č. p. 27

5 300,00

Terminál na autobusovém nádraží ul. Janáčkova

7 000,00

ZŠ a MŠ J. Železného - zvýšení kapacity (PD)

400,00

Severní obchvat města (přeložka II/366) společná investice

200,00

Dílny a učebny na pv ZŠ PD

400,00

Dopravní terminál na Floriánském náměstí PD

400,00

Nakládání s odpady PD

500,00

Nová radnice - klimatizace kanceláří (vč. PD)

500,00

CS Prostějov - Žešov  (vč. PD)

2 700,00

ZŠ E. Valenty vybudování hyg. kabinek - rek. soc. zaříz. II. stupeň (vč. PD)

1 500,00

Komunikace a chodník v Čechovicích č.p. 18/71  zúžení komunikace (PD)

100,00

Autobusové čekárny vč. PD

500,00

Vrahovická - most (vč. PD)

3 000,00

Dešťová kanalizace  a komunikace J. Köhlera a Hrázky (vč. PD)

10 000,00

Městský hřbitov - urnové hroby III. etapa PD

200,00

Úprava veřejného prostranství v okolí zámku (PD)

300,00

Revitalizace nám. Odboje a Neumannova nám. vč. PD

800,00

Biocentrum Močidýlka – přírodě blízká opatření

300,00

Krasický rybník - stavební úpravy

3 000,00

CS Kostelecká

3 000,00

Zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce - zastávky Vrahovice, chodník

200,00

Objekt Kostelecká 17 - zateplení objektu

10 500,00

Plochy na ulici Zahradní - hřiště, chodníky vč. PD

1 200,00

Podzemní kontejnerová stanoviště 3x vč. PD

2 000,00

EÚO MŠ Šárka 4/ budova Dvořákova 5 vč. PD

9 600,00

EÚO MŠ Partyzánská 34 / budova A. Krále 16 vč. PD

7 000,00

Rekonstrukce vnitrobloku Waitova, Manharda, Bulharská, Dr. Horáka - PD

200,00

Parkoviště  a garáže ve dvoře ul. Knihařská 14, U Spořitelny (vč. PD)

200,00

Komunikace a realizace nového oplocení a branek na ul. Říční vč. PD

1 000,00

Norská 2, 4 - výměna výtahu z roku 1998 - dokončení

1 000,00

Tělocvična pro sálové sporty - studie

300,00

Přístavba a rekonstrukce požární zbrojnice Vrahovice  vč. PD

3 000,00

ZŠ Dr. Horáka - úprava vnitřního atria školy

2 000,00

Chodník ulice Žitná, Čechovice PD

3 000,00

Rekonstrukce zatrubněného potoka v Žešově - PD

200,00

Celkem stavební investice

194 550,00

Opravy a údržba stavební povahy


Tis. Kč

Národní dům - střecha

5 000,00

Národní dům - střecha (PD)

300,00

Regenerace sídliště Šárka - zeleň

2 000,00

Rozšíření biookoridoru Hloučela vč. PD

2 000,00

Národní dům stavební úpravy vč. PD

3 000,00

ZŠ a RG Pv - Oprava podlahy tělocvičny a obložení stěn

3 000,00

Studie proveditelnosti Národní dům

200,00

Revitalizace školních zahrad  I. a  II.et. - udržitelnost

200,00

ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ Skálovo oprava WC

2 100,00

CS Prostějov - Žešov  (vč. PD)

100,00

Městské hradby

3 200,00

Městské hradby (PD, TDI)

300,00

Zámek - restaurátorské práce

1 500,00

Realizace dětských hřišť při MŠ v PV v přírodním stylu - udržitelnost

100,00

Arkády městského hřbitova - střecha

2 000,00

Arkády městského hřbitova - střecha (PD)

100,00

Krasický rybník - stavební úpravy - zeleň

150,00

Sociální zařízení v ND ( vč. PD)

2 500,00

Stavební úpravy  bývalé školy Komenského 4  vč. PD

2 000,00

Celkem opravy a údržba stavební povahy

29 750,00


Návrh rozpočtu města Prostějova na rok 2017 ZDE


Foto: MMPv


Vytvořeno 23.11.2016 8:00:33 | přečteno 984x | Anna Kajlíková
load