Úvodní strana > Aktuality archiv > AKTUALIZOVÁNO: Novinky v podávání žádostí o dotace hrazené z rozpočtu města na rok 2018

AKTUALIZOVÁNO: Novinky v podávání žádostí o dotace hrazené z rozpočtu města na rok 2018

radnice

Zastupitelé schválili dodatek k Zásadám poskytování dotace a návratné finanční výpomoci s účinností od 1. 12. 2017.

POZOR:  Žádosti o dotace na rok 2018 se budou přijímat od 1.12.2017 již na nových formulářích

Pro vyplnění a podání žádosti vybírejte dle účelu dotace jeden ze dvou nových formulářů:

Žádost o poskytnutí dotace na akci rok 2018 nebo Žádost o poskytnutí dotace na činnost rok 2018.

Dodatkem byly schváleny tyto změny:

1.  zjednodušení formuláře žádosti o poskytnutí dotace pro žadatele, kteří si žádají dotaci na jednorázovou akci.

Žadatelé o dotaci si nově budou vybírat ze dvou formulářů:

  • pro celoroční činnost, zvolí formulář Žádosti o poskytnutí dotace na celoroční činnost z rozpočtu statutárního města Prostějova, který je svým rozsahem obdobný jako formulář žádosti pro rok 2017,

  • na jednorázovou akci, zvolí formulář Žádosti o poskytnutí dotace na jednorázovou akci z rozpočtu statutárního města Prostějova, u kterého nově již nejsou uvedeny odstavce týkající se členské základny žadatele o dotaci (tj. informace, které nesouvisí s účelem dotace na jednorázovou akci).

2.  doplnění Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Prostějova. 

V případech, kdy žadatel uvede v žádosti o dotaci nepravdivé údaje a tyto skutečnosti se zjistí až po uzavření smlouvy, byla do smlouvy zapracována možnost ji zrušit dohodou obou zúčastněných stran nebo vypovědět ze strany města. Pokud by se tyto skutečnosti zjistily až po předložení vyúčtování dotace, budou se nově řešit jako porušení rozpočtové kázně. 

Žadatelé o dotace budou své žádosti podávat elektronicky prostřednictvím aplikace Komunikace s občany umístěné na webových stránkách města https://www.prostejov.eu/cs/obcan/dotace.html, kde také najdou podrobný návod, jak správně žádost o dotaci vyplnit a odeslat.


Statutární město Prostějov preferuje elektronické zpracování žádostí o dotace především z důvodu přednastavené kontroly vyplnění žádostí a urychlení schvalovacího procesu. 


Ilustrační foto: MMPv

Zdroj: Finanční odbor

Vytvořeno 15.11.2017 8:24:04 - aktualizováno 16.11.2017 6:58:56 | přečteno 466x | Anna Kajlíková
load