Úvodní strana > Aktuality archiv > Aktualizováno: Zastupitelé o směně pozemků

Aktualizováno: Zastupitelé o směně pozemků

TGM radnice nová (4)

Aktualizujeme text o odkaz na videozáznam z jednání Zastupitelstva města Prostějova.

 

Nejdříve radní, poté zastupitelé se zabývali možnou směnou pozemků mezi městem Prostějovem a Federací židovských obcí České republiky.

Město Prostějov se před časem obrátilo na Federaci židovských obcí se žádostí o odkup pozemku za Brněnskou ulicí, který přímo sousedí s novým městským hřbitovem. Tato půda o rozloze více než 11 tisíc metrů čtverečních byla původně zamýšlena jako rezerva pro rozšíření nového židovského hřbitova, v současné době je však nevyužita (resp. pronajata společnosti FCC). Mohla by ale do budoucna vhodně řešit prostorovou nouzi, která se začíná projevovat na Městském hřbitově za Brněnskou ulicí.

Federace židovských obcí po projednání žádosti jako alternativní možnost navrhla směnu předmětného pozemku za starý židovský hřbitov u Reálného gymnázia a základní školy, o jehož úpravě se v současnosti vedou komplikovaná jednání. Ač výměra starého židovského hřbitova je známá a z historických pramenů doložitelná (cca 6,5 tisíc metrů čtverečních), je v dnešní době plocha vedena jako součást jedné parcely o rozloze více než 19 tisíc metrů čtverečních. Nabídku směny tak jednotlivé odbory magistrátu, které vydaly nedoporučující stanovisko, posuzovaly s ohledem na celý téměř dvouhektarový pozemek. Oddělení památkové péče směnu naopak doporučilo. Památkáři mimo jiné upozornili, že vyčlenění plochy starého hřbitova by bylo vhodné i proto, že pozemek se starým židovským hřbitovem byl v loňském roce prohlášen za kulturní památku a v tuto chvíli se tak památková ochrana neprakticky vztahuje na celou parcelu, která obklopuje školu. (Tento předběžný krok - vyčlenění plochy hřbitova v katastrálních mapách - nabídlo městu k diskusi Ministerstvo kultury ještě předtím, než k prohlášení hřbitova za památku došlo).

S objasněním nabídky na směnu pozemků vystoupil přímo na jednání zastupitelstva předseda FŽO Petr Papoušek:

„Jak ústně tak i písemně jsme vždy mluvili jen o ploše starého židovského hřbitova, nikdy jsme nezmiňovali, že máme zájem o celou parcelu. Navržená směna je dle našeho názoru výhodná pro obě strany. Židovská komunita by získala zpět za války ukradený hřbitov o rozloze cca 6,5 tisíc metrů čtverečních s tím, že musí být zachována všechna břemena, která s tímto pozemkem souvisí. Město Prostějov by naopak získalo zdarma pozemek o rozloze cca 11 300 m2 pro rozšíření nového městského hřbitova. Možná by právě toto řešení přispělo ke zklidnění celé situace a vyřešilo problém nejen ke spokojenosti obou našich stran,“ shrnul Petr Papoušek.

Pro některé zastupitele by směna byla v principu přijatelná, ovšem s ohledem na probíhající jednání o rehabilitaci starého židovského hřbitova navrhovali spíše odložení materiálu do doby, než bude jasný návrh pietních úprav: „Materiál bych zatím odložil. Rozumím například nedoporučujícímu stanovisku odboru životního prostředí, ale rozumím i vyjádření oddělení památkové péče. Je zde zmíněno i rozšíření městského hřbitova za Brněnskou ulicí, protože je možné, že v dohledné době nebudeme mít prostory. To je také důležitá věc,“ uvedl zastupitel a krajský radní František Jura (ANO 2011).

Pro většinu zastupitelů však byla navrhovaná směna neakceptovatelná s tím, že by si město mělo parcelu v centru města ponechat s ohledem na skutečnost, že v bezprostředním sousedství se nachází škola a pozemkem vedou inženýrské sítě. „Směna je v mém pojetí nepřijatelná jako varianta nezávisle na tom, zda chce Židovská obec touto formou získat celý nebo část pozemku v předmětné lokalitě. Získání pozemku pro rozšíření hřbitova za cenu směny je nepřijatelné a věřím, že si město s tímto „problémem“ poradí i bez Židovské obce,“ dodal radní Bedřich Grulich (ČSSD).

V závěrečném hlasování nakonec zastupitelé směnu pozemků mezi městem Prostějovem a Federací židovských obcí České republiky odmítli.

O dalším postupu není v tuto chvíli rozhodnuto.


odkaz na projednaný materiál: (bod 03_07)

http://mapy.mestopv.cz/soubory/materialy%20do%20zastupitelstva/2017/3.4.2017/

Odkaz na záznam z jednání (bod 03_07):

http://lite.publicstream.cz/player/archive?uid=4&mid=327


Vytvořeno 5.4.2017 12:45:24 | přečteno 207x | Mgr. Jana Gáborová
load