Úvodní strana > Aktuality archiv > Analýza stavu veřejného pořádku

Analýza stavu veřejného pořádku

měření rychlosti

Průzkum byl prováděn k 6. 8. 2018.

Zúčastnilo se ho 800 respondentů ve složení, který představuje reprezentativní vzorek obyvatelstva.

„V průzkumu, který budeme předkládat zastupitelům, byly zařazeny i otázky týkající se spokojenosti se službami městské policie, obavy z kriminality a podobně. K hodnocení jednotlivých oblastí byla použita stupnice 1 až 10, kde 0 je nespokojen a 10 spokojenost, čím vyšší hodnota tím je úměrně vyšší míra spokojenosti,“ uvedl primátor města Prostějova František Jura.

Vyhodnocením průzkumu bylo zjištěno, že spokojenost se službami městské policie je od r. 2009 na nejvyšší úrovni. V našem městě dlouhodobě převládá počet spokojených občanů – 83%.

V detailnějším hodnocení veřejných služeb dosáhla nejvyššího ohodnocení spokojenost občanů s komunálními službami.

Občané hodnotí stav veřejného pořádku na lepší úrovni než v jiných městech.

„Výrazně zvyšuje pocit bezpečí viditelná hlídka policie. Proto jsou hlídky směřovány do lokalit, kde je předpoklad narušování veřejného pořádku a to v určitých časech, dnech a kde jsou tyto obavy občanů. Zejména se jedná o odchodové trasy z barů a restaurací, hluk způsobený hosty před restauracemi a podobně,“ doplnil primátor. 

Celkový počet přestupků v letech 2014 - 2017 je relativně téměř stejný. V r. 2018 však došlo k poklesu o 21%. Nejvyšší počet byl v r. 2017.

„Celkově je dle průzkumu úroveň veřejného pořádku v našem městě dlouhodobě stabilizována a na dobré úrovni. I z policejní statistiky vyplývá, že naše město patří mezi ta bezpečnější,“ uzavřel primátor města Prostějova František Jura.


Ilustrační foto a zdroj: MP

Vytvořeno 23.1.2019 12:47:59 | přečteno 211x | Anna Kajlíková
load