Úvodní strana > Aktuality archiv > Azylové centrum je na zimu připraveno

Azylové centrum je na zimu připraveno

dscn0388.jpg

Dlouhodobě dochází k nárůstu počtu osob, které se ocitly v tíživé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.  Zvyšuje se i počet mladých lidí bez domova a situace seniorů a zdravotně postižených osob je rovněž problematická. 

Mezi osobami bez přístřeší jsou i tací, kteří během roku pomoc nevyhledávají, změna však nastává v zimním období, kdy je třeba poskytnout pomoc i těmto lidem.

„Azylové centrum v Prostějově má svoji kapacitu téměř celý rok naplněnou, přesto zajistí i v letošním roce v  období velkých mrazů pro bezdomovce bezplatnou možnost nouzového přespání. Centrum má v období velkých mrazů navíc připravenou možnost poskytnout lidem bez domova zdarma přespání v teple na rozkládacím lůžku, kterých je k dispozici deset. Mimo to funguje i služba nízkoprahového denního centra, kde mohou klienti pobývat přes den, mají možnost využít sociálního zázemí, hygienickou očistu, možnost vyprání a usušení prádla. V nízkoprahovém centru je podávána polévka, káva, čaj a konzervovaná strava. Tímto způsobem lze řešit i nenadálé situace. Krizovou pomoc můžeme poskytnout až sedmdesáti lidem,“ uvedl náměstek primátorky Pavel Smetana. Jak doplnil, součástí služeb je i terénní program. Terénní sociální pracovník mapuje pohyb a pobyt bezdomovců, poskytuje jim informace (informační letáky) a jeho úkolem je pomoci lidem bez domova přímo v terénu. Je však na rozhodnutí každého klienta, zda tuto pomoc využije nebo ne.

„Mimo azylového centra spolupracuje Odbor sociálních věcí Magistrátu města Prostějova při zajištění pomoci občanům taktéž s ostatními zařízeními sociálních služeb, domovy důchodců a podobně a rovněž využívá kapacity některých zařízení v okolních městech. Odbor má rovněž přislíbenou pomoc prostřednictvím Charity Prostějov, se kterou dlouhodobě spolupracuje. V loňském roce byla v době mrazů ponechána k dispozici i čekárna v budově Českých drah, hlavního nádraží. Stejně tak tomu bude, v případě potřeby, i v letošním roce,“ dodal Smetana s tím, že terénní sociální práci rozšíří během zimního období i odbor sociálních věcí a zintenzivní práci v terénu prostřednictvím depistážní činnosti se zaměřením na lokality s větším výskytem osob bez přístřeší (nádraží, park, nákupní centra apod.). I nadále bude probíhat spolupráce s ubytovnami, poskytovateli sociálních služeb a dalšími organizacemi, které mají možnost podílet se na řešení vzniklé situace.

Pro obyvatele, kteří by pomoc potřebovali, má Statutární město Prostějov zajištěno prostřednictvím Azylového centra krizové ubytování a pomoc lidem v nouzi i v zimním období. Kapacita azylového centra je následující:

  • Azylový dům pro muže a ženy – kapacita 34 lůžek (28 muži, 6 ženy).

  • Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi – kapacita 10 rodičů, max. 30 dětí.

  • Noclehárna pro muže a ženy – kapacita 19 lůžek (15 muži, 4 ženy).

  • Nízkoprahové denní centrum pro muže a ženy – okamžitá kapacita 21 míst (15 muži, 6 ženy).

  • Terénní program – pracovník je v terénu každý všední den.


Foto: MMPv

Vytvořeno 15.11.2016 11:28:23 | přečteno 717x | Anna Kajlíková
load