Úvodní strana > Aktuality archiv > Blíží se topná sezóna, jste na ni připraveni?

Blíží se topná sezóna, jste na ni připraveni?

kotlíkové dotace Ol  kraj

V jakém stavu jsou kamna, kotle a komíny po létě? Nepotřebují zkontrolovat? Právě teď je vhodná doba pro kontrolu komínů. 

 

Během loňské topné sezóny, tedy od 1. října 2016 do 31. března 2017, zasahovali hasiči v Olomouckém kraji celkem u 74 požárů způsobených komíny. Stejně důležité jako mít v pořádku komín, je nutné mít v pořádku samotné topidlo.

Už téměř dva roky existuje povinnost oprávněné osoby vypracovat písemnou zprávu o provedení čištění nebo o provedení kontroly spalinové cesty. V případě zjištění vážných nedostatků, musí oprávněná osoba oznámit tuto skutečnost písemně na příslušném stavebním úřadě nebo u orgánu státního požárního dozoru podle typu zjištěného nedostatku.

Oprávněné osobě neplnící své zákonné povinnosti může být uložena pokuta Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje.

Základními lhůtami pro čištění spotřebiče paliv do 50 kW při celoročním provozu je 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 2x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva. Nové nařízení vlády umožňuje občanům, aby si čištění provedli sami. Minimálně jednou do roka by měl komín prohlédnout kominík - odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví.

Co si mohu zkontrolovat sám?

  • Je kouřovod řádně upevněn?
  • Není spotřebič nebo kouřovod propálený?
  • Fungují uzávěry komínových dvířek?
  • Jsou funkční přívodní šňůry a zásuvky u kotle?
  • Je dimenzování pojistek v případě elektrických spotřebičů dostatečné?
  • Je komín celistvý, neprodyšný, bez spár a omítnutý?
  • Je zařízení domácnosti v dostatečném odstupu od tepelného zdroje, příp. je použita tepelná a nehořlavá izolace?

K tomu, aby lidé „nenaletěli“ někomu, kdo k revizi spalinových cest vůbec nemá oprávnění, by měla přispět nová databáze revizních techniků spalinových cest, kterou na svých stránkách spustilo MV – generální ředitelství HZS ČR. Na internetové adrese http://aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-spalinovych-cest/ si nyní může každý ověřit, zda technik, kterého si pozval, má ke své činnosti osvědčení.

Více informací o termínech kontrol, sankcích a povinnostech naleznete: http://www.hzscr.cz/clanek/blizi-se-topna-sezona-jste-na-ni-pripraveni.aspx


Zdroj: HZS Olomouckého kraje (redakčně kráceno)

Foto: Olomoucký kraj


Vytvořeno 19.9.2017 7:48:17 | přečteno 221x | Anna Kajlíková
load