Úvodní strana > Aktuality archiv > BRÁNY PAMÁTEK DOKOŘÁN V PROSTĚJOVĚ pokračují

BRÁNY PAMÁTEK DOKOŘÁN V PROSTĚJOVĚ pokračují

BRÁNY PAMÁTEK DOKOŘÁN 3

27. 4. 2019 PROSTĚJOV – DUCHOVNÍ - odkazuje na duchovní dědictví předků v Prostějově.

Program:
14:00 – 17.00 hod.  – otevřeny prostějovské kostely a kaple k volné prohlídce
kostel Povýšení sv. Kříže (centrum města)
kostel sv. Petra a Pavla (Wolkerova ulice)
kostel sv. Cyril a Metoděje (Brněnská ulice)
kaple sv. Anny (Drozdovice)
kaple sv. Andělů strážných

Původně gotický kostel Povýšení sv. Kříže byl barokně upraven italským architektem Giovannmi Pietro Tencallou. V presbytáři nad hlavním oltářem je k vidění síťová a hvězdicová žebrová klenba. Kromě bohatě zdobených bočních barokních oltářů a kazatelny jsou původní i kostelní lavice. Milovník moderny zde nalezne pozoruhodná díla jako jsou např. fresky od Jano Köhlera, cyklus křížové cesty od Františka Bílka z roku 1905 nebo secesní okenní vitráže. Kostel sv. Petra a Pavla nyl založen ve 12. až 13. století spolu s nejstarším městským hřbitovem. Ve věži kostela je nejstarší prostějovský zvon z roku 1506. V letech 1728 – 1730 prošel kostel barokní úpravou. V interiéru zaujme hlavní oltář s pozoruhodným sousoším Poslední večeře Páně olomouckého sochaře Ondřeje Zahnera z roku 1731 a boční oltáře z téže doby. Kostel sv. Cyrila a Metoděje je spojen s historií bývalého kláštera kapucínů, kteří na tomto místě založili v druhé polovině 17. stol. hospic a kapli sv. Barbory. Počátkem 20. stol. se kostel dočkal neobarokní přestavby a byl zasvěcen slovanským věrozvěstům. Kaple sv. Anny byla vystavěna v barokním slohu v letech 1743 - 1745 naproti mlýnu, na místě morového hřbitova z roku 1715. Kaple sv. Andělů strážných je nejmladší sakrální stavbou Prostějov z  let 1909 – 1912. Slavnostně vysvěcena byla 1. září 1918 prostějovským farářem P. Karlem Dostálem.

kostel sv. Jana Nepomuckého a klášter Milosrdných bratří
13:00 a 13:30 – zahájení komentované prohlídky bývalého klášterního kostela sv. Jana Nepomuckého
14:00 – zahájení komentované prohlídky kláštera Milosrdných bratří (sakristie, refektář, klášterní chodby, klášterní lékárna)
15:00 – varhanní koncert Ondřeje Muchy. Na programu zazní evropská varhanní hudba 17. a 18. století

Klášterní dvůr s křížovou chodbou uzavírá na západní straně kostel sv. Jana Nepomuckého  z let 1750 – 1755. Je pozoruhodný zejména svou bohatou výzdobou a jednotným pozdně barokním stylem. Autorem freskové výzdoby a oltářních pláten byl prostějovský malíř František Antonín Šebesta. Klášter byl založen hraběnkou Marii Annou z Lichtenštejna za uzdravení jejího syna v r. 1727 a dokončen byl roku 1759.

Ukončení akce: 17:00

Zdroj a foto: MMPv
Vytvořeno 15.4.2019 7:45:28 - aktualizováno 25.4.2019 7:50:27 | přečteno 668x | Anna Kajlíková
load