Úvodní strana > Aktuality archiv > Budoucnost nakládání s odpady

Budoucnost nakládání s odpady

odpadove centrum (2)

Jak se obce v kraji vypořádají s chystaným zákazem skládkování? Kde by měl končit zbytkový směsný komunální odpad?

 

I na tyto otázky včera odpovídali zástupci hejtmanství představitelům více než 150 obcí z regionu. Největším problémem, se kterým se obce budou muset co nejdříve vypořádat, je podle odborníků hledání řešení, jak využít zbytkový směsný komunální odpad. Z těchto důvodů kraj jako jeden z prvních regionů v zemi před časem inicioval vznik spolku „Odpady Olomouckého kraje“, který v současnosti sdružuje obce a města z regionu, v nichž žijí více než dvě třetiny populace kraje. Nově schválený Plán odpadového hospodářství předpokládá, že občané v následujících letech vyprodukují každoročně zhruba 160 000 tun zbytkového směsného komunálního odpadu.

„Musíme se včas připravit na legislativně schválený zákaz skládkování v roce 2024 a najít nejvhodnější řešení problému se zbytkovým odpadem. Nepřejeme si, aby obce za pár let stály před neřešitelnou situací, že nebudou vědět, co mají s tímto odpadem dělat,“ uvedl náměstek olomouckého hejtmana Michal Symerský, který má problematiku životního prostředí ve své kompetenci. Krajský spolek ve spolupráci s partnery plánuje, že by na území kraje vzniklo moderní zařízení, které by zajistilo zpracování 100 000 tun zbytkového odpadu.

„Inspiraci hledáme ve fungujících modelech v zahraničí tak, aby zvolené řešení co nejméně zatěžovalo životní prostředí,“ uvedla koordinátorka systému odpadového hospodářství v Olomouckém kraji Zuzana Ochmanová. Spolek hodlá ve spolupráci s krajem a partnery hledat možnosti financování projektu, jehož náklady odborníci odhadují na 1,5 až 2 miliardy korun. Prostřednictvím memoranda spolek navázal spolupráci s firmou PGP Terminal, která na semináři zástupcům obcí představila jednu z nejmodernějších technologií na likvidaci směsného komunálního odpadu v současnosti. 

„Jde o zařízení, v němž dochází k přeměně odpadu na prvky a jednoduché sloučeniny, například vodík, oxid uhelnatý a vodu. V zařízení se při teplotách okolo tří tisíc stupňů Celsia odpad transformuje na syntetický plyn, z něhož se po pročištění vyrábí elektřina, teplo nebo palivo pro automobily,“ popsal Petr Břenek, generální ředitel společnosti PGP Terminal. Vedlejším produktem procesu je podle jeho slov sklovitá tavenina, která má široké využití ve stavebnictví. Ve spolupráci s hejtmanstvím spolek připravuje také žádost o evropské dotace na vytvoření systému 7 odpadových center na území celého kraje.

„Centra by měla být vybavena moderními překladišti (viz. obrázek) k odvozu odpadu k dalšímu využití,“ doplnila Ochmanová. Spolek, podle jejích slov stále přijímá do svých řad nové členy.

Vizualizace: Olomoucký kraj

odpadove centrum (2)

Vytvořeno 23.3.2016 6:52:53 | přečteno 459x | Anna Kajlíková
load