Úvodní strana > Aktuality archiv > Bytové hospodaření města v loňském roce

Bytové hospodaření města v loňském roce

TGM radnice 1

Bytová komise bilancuje.

 

Čím byl loňský rok významný? Jak probíhala činnost komise? Mají lidé zájem o městské byty? Jsou využívány nebytové prostory? Rok 2017 zrekapitulovala předsedkyně Bytové komise Jana Halvadžievová:


Bytová komise, která funguje při Radě statutárního města Prostějova, se schází na svých jednáních v nepravidelných intervalech dle potřeby. Jednání komise bývá přítomen jednatel Domovní správy Prostějov s.r.o. (DSP) Ing. Vladimír Průša a vedoucí odboru kanceláře jednatele Marie Hájková.

V rámci své činnosti komise spolupracuje velmi úzce s odborem sociálním, proto se jejího jednání pravidelně účastní vedoucí tohoto odboru Mgr. Jaroslav Svozil a náměstek primátorky Bc. Pavel Smetana.

Nadále prohlubujeme spolupráci s Azylovým centrem, které členové Bytové komise navštěvují a pořádají pro něj věcné sbírky. DSP má ve své správě čtyři krizové byty, které jsou často využívány právě těmi klienty Azylového centra, kteří se chtějí navrátit k samostatnému životu.

DSP s.r.o. eviduje k 10. 1. 2018 celkem 498 žádostí o nájem městských bytů, z toho 160 žádostí o byt 0+1, 145 žádostí o byt 1+1 a 193 žádostí o byt 2+1.

V roce 2017 bylo přiděleno celkem 47 městských bytů. Schváleny byly dvě dohody o výměně bytů na základě dodržení podmínek pro výměny bytů a v souladu s občanským zákoníkem. Dále byly schváleny tři žádosti o přechod nájmu bytů, všechny splňovaly stanovené požadavky.

Bytová komise samozřejmě dohlíží i na nedovolené podnájmy. Jen v roce 2017 bylo zaměstnanci DSP s.r.o. odhaleno pět takovýchto případů. Tyto byty byly vyklizeny a nabídnuty k dalšímu pronájmu.

Rok 2017 byl významný také tím, že došlo ke spravedlivému srovnání cen nájemného v městských bytech. DSP s.r.o. proto přistoupila k úpravě nájemného, přičemž nájemní smlouvy s upraveným nájemným podepsali všichni obyvatelé městských bytů.

DSP se maximálně snaží o efektivitu správy jí svěřeného majetku. Loni tak vytvořila z nevyužívaných nebytových prostor devět nových bytových jednotek, které již slouží novým obyvatelům.

V prosinci loňského roku zpracovala DSP s.r.o. zálohovou cenu tepla na rok 2018. Ta za poslední tři roky klesla více než o 25 procenta. Pomohl k tomu i vývoj ceny plynu, ale především úspěšné dobudování a spuštění kogeneračních jednotek. Pro domácnosti to znamená úsporu v řádech tisíců korun ročně.


Ilustrační foto: MMPv


Vytvořeno 12.1.2018 7:48:03 | přečteno 343x | Anna Kajlíková
load