Úvodní strana > Aktuality archiv > Bývalý židovský hřbitov v Prostějově

Bývalý židovský hřbitov v Prostějově

Starý židovský hřbitov Studentská ulice současný stav

Velmi ostrá slova zazněla v tisku na adresu prostějovské radnice v souvislosti s údajnou neochotou obnovit bývalý židovský hřbitov ve Studentské ulici.

 

Dovolte malou rekapitulaci:

První – neoficiální – setkání se zahraničními rabíny, kteří nastínili plán rehabilitace starého židovského hřbitova, proběhlo ve městě Prostějově v létě roku 2012. O necelý rok později – v jarních měsících roku 2013 pak započala setkání konkrétnější. Zahraniční rabíni prezentovali svou představu obnovy starého židovského hřbitova v Prostějově a poukázali na význam tohoto místa z hlediska své víry. Město Prostějov, které je si plně vědomo citlivosti projektu i jeho vztahu k židovské tradici města, prakticky od začátku těchto jednání konzultuje záležitost s představiteli Federace židovských obcí České republiky.

Zároveň však musí vnímat i aktuální stav lokality, její okolí a potřeby. Bytová zástavba, parkovací plochy, škola, přístupové cesty pro žáky, evakuační trasy, přístupové cesty pro zásobování jídelny, přístup pro složky Integrovaného záchranného systému, zkrátka dodržení všech bezpečnostních předpisů. Z těchto důvodu jsou jednání o obnově někdejšího židovského hřbitova tak složitá.

Město Prostějov nemohlo z výše uvedených důvodů bezvýhradně přijmout zatím ani jednu z navrhovaných variant. V žádném případě však není důvodem nepřátelství vůči židovské komunitě nebo dokonce snad antisemitismus! Takové úvahy město Prostějov jednoznačně odmítá. (Důvody, proč město Prostějov nesouhlasilo ani s prohlášením lokality kulturní památkou, jsme podrobně vysvětlili v textu adresovaném ministerstvu kultury -ikona souboruzde. Na druhou stranu, v tuto chvíli, kdy byl někdejší hřbitov kulturní památkou prohlášen, nastalou skutečnost plně respektujeme).

Nadále jednáme a budeme jednat s Federací židovských obcí České republiky o možnosti ještě důstojnější úpravy celého prostoru (byť město Prostějov s vlastní iniciativy již před léty vybudovalo v lokalitě pomník připomínající historii tohoto místa). V první fázi jednání se soustředíme na úpravu zelených ploch do podoby, která by více zdůraznila, o jak významný prostor z hlediska židovské historie jde. V další fázi se pokusíme s Federací židovských obcí České republiky řešit problematiku stávajícího parkoviště, které taktéž zabírá plochu někdejšího židovského hřbitova.

S výjimkou zákazu venčení psů v dané lokalitě nepočítá město Prostějov v tuto chvíli s žádným omezením pro pohyb osob nebo přemisťováním přístupových cest či parkoviště. 

Pro ilustraci zveřejňujeme jak snímek prvního návrhu úpravy plochy – ten byl ze strany města Prostějova odmítnut (foto č.2 a 6), tak i návrh druhé úpravy (foto s názvem-druhá verze), o němž se aktuálně jedná.

ZDŮRAZŃUJEME, ŽE FOTOGRAFIE 2 ZOBRAZUJE STAV, O NĚMŽ SE NEJEDNÁ A KTERÝ JE ZCELA NEAKTUÁLNÍ. ZVEŘEJNĚN JE POUZE PRO ILUSTRACI A REKAPITULACI ZAČÁTKŮ JEDNÁNÍ!


Rehabilitace starého židovského hřbitova v Prostějově

druha verze 1

druha verze 1

 
foto2

foto2

 
Starý židovský hřbitov Studentská ulice současný stav

Starý židovský hřbitov Studentská ulice současný stav

 
Starý židovský hřbitov Studentská ulice 2

Starý židovský hřbitov Studentská ulice 2

 
 
Vytvořeno 20.7.2016 15:55:09 | přečteno 4586x | Mgr. Jana Gáborová
load