Úvodní strana > Aktuality archiv > Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Prostějov 2017-2018

Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Prostějov 2017-2018

TGM radnice

Snaha města o co možná největší úsporu stojí za rozhodnutím radních zahájit zadávací řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Prostějov 2017-2018“ zadávané v otevřeném řízení.


„Zakázka bude rozdělena na dvě části a to podle druhů energií. Jednou částí bude dodávka elektrické energie a tou další dodávka zemního plynu s možností samostatných dílčích plnění obou částí,“ vysvětlil náměstek Jiří Pospíšil. Podle jeho vyjádření bude základní hodnoticí kritérium pro obě části zakázky shodné, tedy nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH, hodnocené v elektronické aukci. Smlouvy pak budou uzavřeny na dobu určitou.  Předmětem této veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny a zemního plynu do 19 odběrných míst příspěvkových organizací zřízených městem.

„S ohledem na lhůty stanovené zákonem a s přihlédnutím ke schvalovacímu postupu zadavatele předpokládáme termín zahájení dodávek elektrické energie a zemního plynu od vybraného dodavatele od 1. ledna 2017. Lhůta plnění dodávek elektrické energie končí 31. prosince 2018 a lhůta plnění dodávek zemního plynu končí dnem 1. ledna 2019 v 06:00 hodin,“ doplnil informace náměstek Pospíšil. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 30 800 000,- Kč bez DPH.

„Pro dodávku elektřiny je předpokládaná hodnota veřejné zakázky 14 a půl milionu korun, pro dodávky plynu jde o 16,3 miliony korun, vše bez DPH,“ dodal Pospíšil. Lhůta pro podání nabídek bude s ohledem na aktuální předpoklady stanovena pravděpodobně do 10. 3. 2016. S ohledem na čas potřebný k posouzení předběžných nabídek a na délku zákonných lhůt na konání elektronické aukce případné podání námitek a na podpisy smluv je termín ukončení zadávacího řízení 30. 6. 2016 při obvyklém průběhu zadávacího řízení. Po posouzení předložených písemných nabídek bude kritérium nabídkové ceny v obou částech zakázky hodnoceno v souladu s § 96 a násl. zákona elektronickou aukcí.


Foto: MMPv

Vytvořeno 8.1.2016 8:17:23 | přečteno 300x | Anna Kajlíková
load