Úvodní strana > Aktuality archiv > Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury

Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury

nominace ceny kultury

Každoroční oceňování za přínos v oblasti kultury, které za rok 2017 budou uděleny v následujících kategoriích:

 

1) Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury (dvorana slávy). Cena bude udělena konkrétní osobnosti s vazbou na Olomoucký kraj za její celoživotní přínos v oblasti kultury nebo památkové péče.

2) Výjimečný počin roku 2017 v oblasti umění. Je oceňována mimořádná umělecká aktivita (akce), která byla organizačně zajišťována nebo realizována fyzickou nebo právnickou osobou s vazbou na Olomoucký kraj, a to v následujících oblastech umělecké tvorby:

a) hudby,

b) výtvarného umění,

c) divadla,

d) filmu, rozhlasu a televize,

e) literatury.

3) Výjimečný počin v oblasti tradiční lidové kultury, ochrany a popularizace kulturních hodnot. Je oceňována mimořádná kulturní aktivita (akce) uskutečňovaná na území kraje v různých oblastech neprofesionálního umění, v oblastech památkové péče, muzejnictví, knižní kultury, uchovávání kulturních tradic atd. a je organizačně zajišťována či realizována fyzickou nebo právnickou osobou s vazbou na Olomoucký kraj.

4) Cena veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury.

Návrhy na ocenění v jednotlivých kategoriích mohou podávat právnické i fyzické osoby v termínu od 1. do 31. ledna 2018 písemnou formou na adresu:


OLOMOUCKÝ KRAJ, KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE

odbor sportu, kultury a památkové péče

Jeremenkova 40a

779 11 Olomouc.


Žádosti lze dodat také elektronickou cestou se zaručeným elektronickým podpisem na adresu:

e-mail posta@kr-olomoucky.cz nebo datovou schránkou  

Olomoucký kraj, Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor sportu, kultury a památkové péče

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc;

ID datové schránky: qiabfmf.

U zasílaných žádostí je rozhodující datum doručení žádosti.

V případě, že se jedná o návrh na ocenění fyzické osoby, musí návrh obsahovat údaje potřebné pro identifikaci dané osoby, tj. vedle jména a příjmení také např. telefonický a mailový kontakt, adresu bydliště nebo pracoviště, datum narození a zejména charakteristiku jejího přínosu pro Olomoucký kraj.

V případě, že se jedná o návrh na ocenění výjimečných počinů v jednotlivých kategoriích, musí tento návrh obsahovat název realizované aktivity, údaje o místě a času její realizace, údaje o jejich organizátorech (jedná-li se o fyzické osoby, stejné údaje jako v předcházejícím bodě, jedná-li se o právnické osoby, název právnické osoby, kontaktní údaje a adresu) a zejména charakteristiku přínosu realizované aktivity pro Olomoucký kraj.

O udělení cen, vyjma Ceny veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury, rozhodne na základě vyhodnocení obdržených návrhů Zastupitelstvo Olomouckého kraje.

O udělení Ceny veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury rozhodne svým internetovým hlasováním veřejnost. Na základě došlých návrhů na ocenění v této kategorii, rozhodne hodnotící komise o sestavení souboru kandidátů. S tímto souborem bude seznámena veřejnost a ta svým hlasováním rozhodne o udělení ceny. Předložený soubor bude obsahovat minimálně deset kandidátů na udělení ceny. Veřejnost bude hlasovat prostřednictvím internetu, a to uvedením preference na webu ankety a následnou autorizací hlasu prostřednictvím emailové pošty. Z každé emailové schránky je možné hlasovat pouze jednou a pro jedinou osobnost nebo aktivitu.


Zdroj a foto: Olomoucký kraj


Vytvořeno 12.1.2018 6:20:28 | přečteno 447x | Anna Kajlíková
load