Úvodní strana > Aktuality archiv > Činnost městské policie a analýza veřejného pořádku za rok 2022

Činnost městské policie a analýza veřejného pořádku za rok 2022

strážník MP

Městská policie Prostějov zajišťuje základní úkoly místních záležitostí veřejného pořádku. O výsledcích za rok 2022 hovoří podrobná výroční zpráva. Tu budou projednávat zastupitelé na únorovém zasedání.

Ve zprávě se zmiňují celkové počty přestupků, odtahů vozidel (vraků) nebo třeba výsledky měření rychlosti.

„Hlavním úkolem práce strážníků je zajištění veřejné služby občanům a zajištění místních záležitostí veřejného pořádku. Cílem je bezpečné prostředí a spokojení občané,“ uvedl primátor města František Jura.

Spolu se složkami integrovaného záchranného systému a dalšími orgány se strážníci například podíleli na realizace více než 140 bezpečnostních opatřeních a kontrolních akcích na území města

Bohužel v roce 2022 došlo k nárůstu trestných činů, i přestupků.

Porovnání celkového počtu přestupků řešených Městskou policií Prostějov v jednotlivých letech:


MP

Zvýšil se počet přestupků proti majetku (krádeže) a veřejnému pořádku. Strážníci zadrželi 13 pachatelů trestných činů, kteří byli předáni Policii ČR.

V rámci dohledu nad silničním provozem bylo přiloženo 753 takzvaných botiček.

Také linku tísňového volání lidé v loňském roce využívali více. Celkem šlo o 7706 volání, což je více než 21 oznámení denně. Díky těmto oznámením se podařilo zadržet v mnoha případech pachatele a předat policii. Nicméně většinu (55 procent) těchto oznámení tvoří oznámení dopravních přestupků, stání ve vjezdu, na vyhrazeném parkovišti a podobně.

Loni strážníci řešili 85 případů nesplnění povinností podle zákona na ochranu zvířat, jako přestupek řešili zejména psa na volno nebo nepřihlášeného psa. Odchyceno bylo na 74 psů a 8 ostatních zvířat.

Při řešení přestupků spočívajících v porušení vyhlášky o zákazu požívání alkoholu na veřejném prostranství se osvědčilo i odebrání alkoholu přímo na místě. Také zákaz podomního prodeje nese výsledky a na území města nebyl v loňském roce téměř zaznamenán. Rovněž porušení zákona o odpadech bylo zjištěno jen v několika případech.

Situace, při kterých strážníci často zasahují, se týkají i lidí bez domova. Na území města se jich pohybuje a přebývá několik desítek.

„Jsou to většinou osoby, které odmítají jakoukoliv pomoc, nadužívají alkoholické nápoje a znečišťují veřejné prostranství. Vyhláškami města je v některých lokalitách zakázáno užívání alkoholických nápojů a žebrání. Strážníci tyto osoby monitorují a snaží se v rámci zákona řešit jejich přestupková jednání, či jim dle možností případně pomoci,“ řekl dále primátor Jura.

Nová legislativa z roku 2021 umožnila městům a obcím řešit takzvaná nezpůsobilá vozidla „vraky“.

Správce komunikace tak získal možnost odstranit z veřejných parkovišť vozidla, která nemají více jak šest měsíců technickou kontrolu, případně nemají uhrazené pojištění odpovědnosti vozidla a auta stojí na pozemních komunikacích.

„V  druhém pololetí roku 2021 tak započalo, ve spolupráci s Odborem správy a údržby majetku města, mapování a odstraňování takových vozidel z území města. Z celkem téměř stovky vraků vozidel jich jejich majitelé většinu odstranili, některé byly odtaženy. Aktuálně zbývá vyřešit 29 vozidel – vraků,“ vyčíslil primátor Jura.

Také automatizované měření rychlosti (jedná se o dobu provozu více jak jednoho roku) přináší své výsledky a přispělo ke zklidnění dopravy. Probíhá například v ulicích Dolní, Brněnské a Olomoucké. Z důvodů prevence byly také zakoupeny dva informační měřiče na ulici Brněnská a Vrahovická. Instalace a umístění těchto zařízení na nejvíce disponovaná místa umožní vytváření statistik dopravy - zátěžových map.

Výsledky přináší také práce skupiny prevence kriminality. Mimo pravidelné akce realizuje přednáškovou činnost na základních a mateřských školách. Přednášky proběhly v 90 třídách a zúčastnilo se celkem 1830 žáků. Byly zorganizovány i besedy mimo školy a skupina prevence se také podílela na organizaci řady preventivních akcí pro veřejnost.

Kompletní analýza veřejného pořádku bude po schválení zveřejněna na webu města.


Ilustrační foto: MP Prostějov
Vytvořeno 10.2.2023 7:06:28 | přečteno 361x | Anna Kajlíková
load