Úvodní strana > Aktuality archiv > Co je nového ohledně bývalého židovského hřbitova ve Studentské ulici?

Co je nového ohledně bývalého židovského hřbitova ve Studentské ulici?

současná podoba piety

Na sociálních sítích se objevila výzva s názvem ZABRAŇME VZNIKU HŘBITOVA PŘED ŠKOLOU rozeslaná elektronicky i v listinné podobě rodičům žáků a studentů Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova a podepsaná předsedou Klubu přátel školy a ředitelem školy.  

Výzva ke shromáždění, které se má v tělocvičně školy konat dne 13. 10. 2016, je z hlediska zřizovatele školy naprosto nepřijatelná. Svým stylem se blíží šíření poplašné zprávy, obsahuje nepravdivé informace a neplatnou vizualizaci z prvního návrhu.

Rádi bychom touto cestou rodičům žáků a studentů sdělili, že tak, jak bylo uvedeno například v posledním vydání Prostějovských radničních listů, jedná se v tuto chvíli s Federací židovských obcí České republiky a nadací Kolel Damesek Eliezer o druhém návrhu, který předpokládá osázení prostoru starého hřbitova živým plotem, zákaz venčení psů, přesun parkoviště (o pár desítek metrů dál, kapacita parkoviště bude zachována, přesun parkoviště nebude platit město). Dále Federace židovských obcí ČR a nadace připravují řešení přístupových cest při zachování všech bezpečnostních předpisů stanovených našim právním řádem a architektonicky vhodné zakomponování nalezených náhrobků (se souhlasem památkářů)  do určeného prostoru tak, aby se zvýšila pieta a význam tohoto místa,

nikoli obnovu hřbitova jako takového!

Organizátoři této „výzvy“ o své akci město neinformovali, na shromáždění nepozvali ani zástupce zřizovatele (tedy právě města Prostějova) ani zástupce nadace, kteří s městem jednají o rehabilitaci bývalého židovského hřbitova ve Studentské ulici. Organizátoři si dále ani neověřili, v jaké fázi se celá záležitost aktuálně nachází. Co je smyslem této akce, se lze tedy jen dohadovat. Město Prostějov se proto od zmíněné aktivity DISTANCUJE!

Chceme dodat, že v době, kdy probíhají jednání, je naprosto nevhodné svolávat jakékoli nátlakové akce a manipulovat takto s rodiči dětí a žáků a veřejným míněním.

Jak jsme několikrát avizovali, v okamžiku, kdy město Prostějov obdrží od Federace židovských obcí, resp. od nadace Kolel Damesek Eliezer akceptovatelný návrh rehabilitace bývalého židovského hřbitova, bude tento okamžitě předložen veřejnosti.

Děkujeme za Vaši pozornost při čtení tohoto textu.


Mgr. Jana Gáborová, tisková mluvčí MMPv

Zde přinášíme ještě náhledy článků ze dvou posledních vydání Prostějovských radničních listů, které se této citlivé problematice věnují:


Hřbitov-Studentská-články

PRL srpen 16 hrbitov

PRL srpen 16 hrbitov

 
PRL září 16 hřbitov

PRL září 16 hřbitov

 
 
Vytvořeno 6.10.2016 9:38:21 | přečteno 685x | Mgr. Jana Gáborová
load