Úvodní strana > Aktuality archiv > Co se děje na bývalém židovském hřbitově ve Studentské ulici?

Co se děje na bývalém židovském hřbitově ve Studentské ulici?

DSC 0310

Město Prostějov obdrželo v sobotu 16. července 2016 oznámení pana Michala Donatha, jednatele společnosti Donath Business & Media s.r.o. Oznámení o náboženském shromáždění.

 

Text oznámení je zde:

Vážení, přestože ve smyslu § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 84/1990 Sb, o právu shromažďovacím, nepodléhá shromáždění sloužící k projevům náboženského vyznání povinnosti oznámit jeho konání, dovolujeme si vás tímto informovat, že se na místě starého židovského hřbitova v Prostějově (ve Studentské ulici) za podpory dobročinné nadace WMSBG Kolel Damesek Eliezer uskuteční dne 18.7.2016 od 12:30 hod shromáždění 20 -30 věřících z ČR a ze zahraničí, na kterém si jeho účastníci připomenou památku tam pochovaných zemřelých a uctí ji společnou modlitbou. Při této příležitosti rovněž umístí na vhodných místech informační a edukativní tabulky připomínající historii místa i aktuální souvislosti. Předpokládáme jejich využití až do listopadu 2016, kdy proběhne připomínka 200 let od úmrtí vrchního prostějovského rabína Cvi Jehošui Horowitze. 

Šalom, pokoj vám.

Jménem nadace WMSBG Kolel Damesek Eliezer


Vzhledem k tomu, že oznámení přišlo na podatelnu magistrátu v sobotu, byl pisatel ihned v pondělí 18. července 2016 informován odborem správy a zabezpečení následovně:

Vážený pane Donathe,

vážíme si Vašeho kroku, že jste nám zaslali oznámení o konání pietního náboženského shromáždění dnešního dne tj. 18.7.2016 na starém židovském hřbitově ve Studentské ulici, ačkoli toto nepodléhá ohlašovací povinnosti ve smyslu zákona. Z oznámení mimo jiné vyplývá, že při této příležitosti dojde k umístění informačních a edukativních tabulek, připomínajících historii místa i aktuální souvislosti. Dále uvádíte, že předpokládáte jejich využití až do listopadu 2016. V tomto případě je naší povinností Vás upozornit, že umisťování jakýchkoli zařízení (tabulek apod.) na majetku statutárního města Prostějova, je možné pouze se souhlasem vlastníka, což se týká i příslušných pozemků. Navíc je daná lokalita vyhlášena kulturní památkou se zpřísněnými podmínkami.  Ve věci vyžádání souhlasu s umístěním tabulek se můžete obrátit na Odbor správy a údržby majetku města, Magistrátu města Prostějova. Do obdržení souhlasu není možné tabulky na Vámi plánovaném místě umístit.

S pozdravem

Bc. František Nevrtal

vedoucí odboru správy a zabezpečení

Do dnešního dne (19. 7. 2016) se nikdo na město Prostějov se žádostí o umístění tabulek neobrátil. V médiích se navíc objevují údajná obvinění města Prostějova, že není ochotno o záležitosti bývalého židovského hřbitova jednat. Faktem je, že jednání probíhají od roku 2012 a partnerem pro město je v této věci Federace židovských obcí České republiky, nikoli organizace zahraniční. Nejenže město Prostějov vybudovalo již před mnoha lety na bývalém židovském hřbitově z vlastní iniciativy památník připomínající historii tohoto místa, ale společně se zástupci Federace židovských obcí České repbuliky hledá kompromisní řešení, jak zvýšit důstojnost někdejšího židovského hřbitova.

V médiích se zároveň objevily informace, že město Prostějov bylo kategoricky proti vyhlášení lokality někdejšího židovského hřbitova kulturní památkou. Málokterá média však vysvětlila, proč. Přinášíme tedy celé odůvodnění, proč bylo město Prostějov proti vyhlášení lokality kulturní památkou:

Dopis ministerstvu kultury ve formátu Doc. ikona souboruzde

Příloha - mapa ve formátu Pdf. ikona souboru ikona souboruzde (1,5 MB)

Příloha ve formátu Pdf. ikona souboru ikona souboruzde (3,74 MB)


Starý židovský hřbitov 18.7.16

DSC 0293

DSC 0293

 
DSC 0294

DSC 0294

 
DSC 0297

DSC 0297

 
DSC 0298

DSC 0298

 
DSC 0299

DSC 0299

 
DSC 0302

DSC 0302

 
DSC 0308

DSC 0308

 
DSC 0300

DSC 0300

 
DSC 0304

DSC 0304

 
DSC 0303

DSC 0303

 
DSC 0310

DSC 0310

 
DSCN0396

DSCN0396

 
DSC 0311

DSC 0311

 
 
Vytvořeno 19.7.2016 11:24:18 - aktualizováno 19.7.2016 12:55:16 | přečteno 2448x | Mgr. Jana Gáborová
load