Úvodní strana > Aktuality archiv > Čtvrtý díl seriálu: Volební období pomalu končí. Radní bilancují v oblasti dopravy

Čtvrtý díl seriálu: Volební období pomalu končí. Radní bilancují v oblasti dopravy

CS Kostelecká

Čeho se podařilo dosáhnout a jak je plněno Programové prohlášení Rady města 2014 - 2018?

 

Rada města Prostějova pracuje již téměř celé volební období na základě svého Programového prohlášení, které si začátku funkčního období stanovila. Předkládáme čtvrtý díl seriálu, který postupně mapuje osm oblastí prohlášení. Tentokrát půjde o dopravu ve městě. Jak dalece se v této oblasti daří?

v oblasti dopravy se radní zavázali:

- zvyšování bezpečnosti v dopravě

- další budování cyklostezek

- rekonstrukce chodníků a komunikací

- výstavba dalších kruhových křižovatek

- budování vnějšího dopravního okruhu ve spolupráci s Olomouckým krajem

Pokračovaly stavební úpravy komunikací i další preventivní a výchovné působení na účastníky silničního provozu.

Z celkového balíku akcí namátkou vybíráme:

Dopravně bezpečnostní akce (BESIP) – tradičně probíhají preventivní a výchovné akce zaměřené jak na děti, tak na dospělé účastníky silničního provozu (Dopravní soutěž mladých cyklistů, výtvarné soutěže s dopravně bezpečnostní tematikou, Zachraň život, školení řidičské veřejnosti, atd.)

Dopravní centrum - proběhla postupná modernizace a obnova zařízení. Centrum se otevřelo veřejnosti i v odpoledních hodinách a o víkendech.

Z hlediska bezpečnosti byla upravena i řada přechodů pro chodce, vytvořena byla i takzvaná místa pro přecházení.

V tomto volebním období nově vzniklo celkem 5,2 km cyklostezek v celkové hodnotě cca 41 mil. korun. 

Jako příklad je možno uvést cyklistickou stezku (dále jen CS) souběžně s ulicí Kosteleckou v hodnotě 5 mil. korun, další úsek CS v ulici Martinákova - Pod Kosířem v hodnotě 1 mil. korun, komunikaci a CS Anglická – Holandská za 4,5 mil. korun, CS Dolní – Kralická, úsek Letecká za 2,3 mil. korun, CS Žešov II., III. a V. etapa za 9,9 mil. korun, další část CS Dolní – Kralická II. a III. etapa za 8,3 mil. korun, dokončena byla CS směřující do místní části Žešov atd. 

Za celé volební období 2014 - 2018 „šla“ do oprav chodníků částka cca 27 mil. korun, celkem jich opravou prošlo 24 450 m2.

S oblastí dopravy souvisí také budování či opravy křižovatek. V novém je například okružní křižovatka na Přikrylově náměstí. Městskou pokladnu vybudování přišlo na 3,8 milionu korun, Správa silnic Olomouckého kraje přispěla částkou 5,3 milionu korun. Celková cena byla 9,1 milionu korun. Opravou prošla i křižovatka ulic E. Valenty a Olomoucké za 4,5 mil. korun. Zrekonstruována byla také například část místní komunikace ulice Západní za téměř 1 mil. korun.

Nové je také veřejné osvětlení v Čechůvkách u točny (v hodnotě cca 300 tis. korun), osvětlení přechodů na Jiráskově nám. (cca 300 tis. korun) nebo osvětlení přechodů u okružní křižovatky Plumlovská (cca 500 tis. korun) a podobně. 

Nedílnou součástí oblasti dopravy jsou i regenerace sídlišť a jejich komunikací. Hotova je například regenerace ul. Tylova – celkem za 14 mil. korun, Neumanova náměstí cca za 1,7 mil. korun., náměstí Odboje cca 2 mil. korun, probíhá regenerace sídl. Šárka - doposud investováno 34 mil. korun a pokračovat bude dál revitalizace nám. Spojenců – doposud investováno 17,4 mil. korun.

V novém je také vnější okruh Brněnská, Plumlovská II. kvadrant - úsek Anenská. Investiční náklady: 23 mil. korun. 

Olomoucký kraj ve spolupráci města Prostějova připravuje výstavbu severního obchvatu s možností získání dotace z programu ITI v hodnotě cca 350 mil. korun. Ve vzájemné součinnosti kraje a města je téměř uzavřen výkup dotčených pozemků.

Během uplynulého období došlo k plnému zapojení MHD do Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Ke komfortu cestujících a zlepšení životního prostředí přispěla i obnova vozového parku MHD, která je provozována výhradně nízkopodlažními autobusy poháněnými stlačeným zemním plynem.


Zveřejňujeme zde pouze výběr akcí. Více naleznete na webových stránkách města Prostějova: https://www.prostejov.eu/cs/podnikatel/investicni-akce-a-projekty/realizovane-stavby/


První díl seriálu naleznete: https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/prvni-dil-serialu-volebni-obdobi-pomalu-konci-radni-bilancuji-v-oblasti-hospodareni-mesta.html

Druhý díl seriálu naleznete: https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/druhy-dil-serialu-volebni-obdobi-pomalu-konci-radni-bilancuji-v-oblasti-rozvoje-mesta.html

Třetí díl seriálu naleznete: https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/treti-dil-serialu-volebni-obdobi-pomalu-konci-radni-bilancuji-v-oblasti-bezpecnosti-obcanu.html

Příloha: ikona souboruProgramové prohlášení Rady města Prostějova 2014 2018

Uvolnění členové Rady města Prostějova


Doprava

CS Anglická

CS Anglická

 
CS Kostelecká

CS Kostelecká

 
křiž  E Valenty Olomoucká

křiž E Valenty Olomoucká

 
CS Dolní

CS Dolní

 
CS Žešov

CS Žešov

 
revital  nám Spojenců

revital nám Spojenců

 
CS Pod Kosířem

CS Pod Kosířem

 
revitalizace Tylova

revitalizace Tylova

 
KŘIŽOVATKA PŘIKRYLOVO NÁM

KŘIŽOVATKA PŘIKRYLOVO NÁM

 
 
Vytvořeno 30.4.2018 13:04:55 | přečteno 196x | Anna Kajlíková
load