Úvodní strana > Aktuality archiv > Další propojení tras cyklostezek

Další propojení tras cyklostezek

cyklostezka Okružní

Konkrétně se bude jednat o I., II. a III. etapu stezky v ulici Okružní.  

Rada města Prostějova odsouhlasila další propojení cyklostezek na území města Prostějova. Odbor rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova má připravenou projektovou dokumentaci pro územní řízení na investiční stavební akci „Cyklistická stezka v ulici Okružní v Prostějově – I., II. a III. etapa“.

„Konkrétně jde o úsek od ulice Brněnské po ulici Jezdeckou,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer s tím, že sama realizace stavby si vyžádá i provedení stavebních úprav na pozemku ve vlastnictví cizí právnické osoby, jejíž práva jsou touto stavební akcí statutárního města Prostějova dotčena.

„Aby bylo možné akci územně i stavebně povolit a následně provést je nutné, aby město jako stavebník získalo souhlas tohoto cizího vlastníka pozemku ke vstupu na jeho pozemek, tak i pro provedení nezbytných stavebních úprav dočasného a trvalého charakteru. Konkrétně jde o umístění části vedení pro nasvětlení přechodu pro chodce ve III. etapě. Tady se jedná o úsek od ulice Lidické po ulici Jezdeckou – přechod naproti Kauflandu, který je součástí řešení cyklistické stezky,“ upřesnil náměstek Fišer.

Jak dále vysvětlil, provedení předmětných stavebních úprav na pozemku ve vlastnictví dotčené cizí právnické osoby si následně vyžádá ze strany města majetkoprávní vyrovnání buď formou zřízení služebnosti (věcné břemeno), nebo výkupem těchto částí dotčených pozemků.


Foto: MMPv

Vytvořeno 29.1.2018 10:48:43 | přečteno 485x | Anna Kajlíková
load