Úvodní strana > Aktuality archiv > Dluhová poradna – termíny pro rok 2022

Dluhová poradna – termíny pro rok 2022

Prostějov letecký snímek

Již od roku 2013 zajišťuje v Prostějově Poradna při finanční tísni, o.p.s., výjezdní bezplatnou dluhovou poradnu pro fyzické osoby – občany.

Služby jsou zejména určeny:

  • těm, kteří se zamýšlí zadlužit (tj. uvažují o půjčce, úvěru apod.);
  • těm, jimž hrozí platební neschopnost (insolvence), tedy je zřejmé, že v důsledku nepředvídané změny životní situace nebudou schopni splácet své dluhy řádně a včas;
  • těm, kteří se v platební neschopnosti již ocitli (tj. po určitou dobu jsou v prodlení se splácením svých dluhů). 

Služby jsou poskytovány bezplatně (za odborné poradenství nic nezaplatíte), nestranně (neupřednostňují se zájmy žádného účastníka – snahou je, aby bylo nalezeno takové řešení, které bude přijatelné jak pro dlužníka tak i jeho věřitele), nezávisle (tj. bez ohledu na postoj zakladatele, stávajících či budoucích partnerů, státních nebo jiných subjektů, které by mohly mít na výsledku řešení případu klienta jakýkoli zájem) a diskrétně (s osobními údaji klientů je nakládáno plně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). 

Termíny dluhové poradny v roce 2022:


20.04.2022 13.30–16.00 h

18.05.2022 13.30–16.00 h

15.06.2022 13.30–16.00 h

13.07.2022 13.30–16.00 h

10.08.2022 13.30–16.00 h

07.09.2022 13.30–16.00 h

05.10.2022 13.30–16.00 h

09.11.2022 13.30–16.00 h

07.12.2022 13.30–16.00 h


Tel. kontakt pro smluvení schůzky: 595 532 740

Zelená linka: 800 722 722 (každý pracovní den 8.00–17.00 h)

E-mail: poradna@financnitisen.cz

Konzultace budou probíhat v kanceláři č. 328 na Odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova, Školní 4, Prostějov.

V případě, že poradnu kontaktujete písemně, nezapomeňte uvést své jméno a příjmení, adresu a pokud možno i telefonické spojení s uvedením, zda se jedná o tel. soukromý či do zaměstnání.

V případě konzultace (osobní, telefonické, elektronické) ohledně platební neschopnosti nebo oddlužení – osobního bankrotu je vhodné, aby klient měl připraven přehled o veškerých svých závazcích (věřitelé a výše jednotlivých závazků, kolik zbývá doplatit) a sečtenu celkovou výši všech svých závazků (dluhů). Nerozlišuje se, zda je nějaký závazek řádné splácen či ne – jedná se o celkový a vyčerpávající přehled včetně např. nehrazeného nájmu, výživného, dlužných pokut dopravním podnikům atd.

Odkaz na webové stránky poskytovatele služby:

https://www.financnitisen.cz/kontakt_prostejov.php

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti města Prostějova.


Ilustrační foto: MMPv


Vytvořeno 22.12.2021 8:54:25 - aktualizováno 16.5.2022 9:37:24 | přečteno 912x | Anna Kajlíková
load