Úvodní strana > Aktuality archiv > Dnes si připomínáme sto deset let od narození pedagoga, archeologa a speleologa Jana Šrota

Dnes si připomínáme sto deset let od narození pedagoga, archeologa a speleologa Jana Šrota

Jan Šrot foto

Narodil se 26. února 1911 v učitelské rodině v Boskovicích. V roce 1935 absolvoval na Filozofické fakultě v Brně obor němčina – angličtina. Vzdělání si doplnil studiemi a praxí na univerzitách v Oxfordu a Liverpoolu.

Od roku 1937 pracoval a žil v Prostějově. Nejprve učil na reálce (1937–1949), potom na gymnáziu (1949–1953) a v letech 1953–1971 na střední ekonomické škole. Jeho školními hodinami a jazykovými kurzy prošly tři generace žáků.

Velkou zálibou Jana Šrota byly už od studentských let geologie, zeměpis a vlastivěda. Tyto zájmy později promítnul do historické geografie, speleologie a archeologie. Jeho rodné Boskovicko a Moravský kras mu poskytly řadu námětů k speleologickým výzkumům. Pomáhali mu přitom také prostějovští studenti.  Objevili například krasový fenomén u Vratíkova a Němčic.

V oblasti archeologie se zaměřil na paleolit a paleolitické výzkumy na Prostějovsku. Objevil například několik mladopaleolitických stanic. Věnoval se také keltskému osídlení Prostějovska, především výzkumu keltského oppida Starého Hradiska. Přitom spolupracoval  s předními vědeckými pracovníky a archeology  akademikem Jaroslavem Böhmem a Janem Skutilem.

V dalších letech se soustředil na zaniklé středověké osady na Prostějovsku. Některé z nich se mu podařilo upřesnit a lokalizovat. Patří mezi ně například zaniklé osady u Prostějova  (Rakousky, Stará Ves, Kloboučky, Mitrov, Šeborovice, Šimanov či vzdálenější Bernov), dále také osady, které splynuly s jinou lokalitou ( Drozdovice s Prostějovem, Trpenovice s Vrahovicemi, Podhájí se Smržicemi). Sestavil rovněž přehled lokalizací polních tratí na Prostějovsku. Byl dlouholetým spolupracovníkem Muzea Prostějovska v Prostějově.

Cenný sbírkový materiál obsahující archeologické nálezy, poznámky a fotografie věnoval prostějovskému muzeu.

Výsledky své práce publikoval v regionálním tisku a odborných časopisech (například Československý kras, Příroda, Historická geografie, Štafeta, Stráž lidu, Zpravodaj Muzea Prostějovska v Prostějově). Zajímavé jsou také jeho články o městském opevnění a středověkém Prostějově.

Jan Šrot byl laskavý pedagog a skromný člověk, který se významně zapsal do srdcí a myslí studentů, přátel i odborníků- archeologů a muzejních pracovníků. Zemřel 21. srpna 1999 v Prostějově.


Zdroj a foto: Hana Bartková


Vytvořeno 26.2.2021 8:03:43 | přečteno 218x | Anna Kajlíková
load