Úvodní strana > Aktuality archiv > Do městské kasy přibudou další peníze

Do městské kasy přibudou další peníze

TGM radnice nová (8)

Konkrétně se rozrostou rezervy města.

Dochází k úpravě příjmové a výdajové části rozpočtu, konkrétně v kapitole nakládání s majetkem města a současně k navýšení stavu rezerv města o 1.259.569 korun. Zvýšení rozpočtu příjmů kapitoly oproti schválenému rozpočtu představují zejména příjmy z vlastní činnosti.

„Jde například o úhradu za zřízení služebnosti na pozemcích.  Při sestavování rozpočtu totiž nelze odhadnout, kolik smluv a v jakém finančním objemu bude v daném roce uzavřeno. Plnění je tak oproti rozpočtu letos vyšší,“ uvedl náměstek primátorky Jiří Pospíšil a přidal další oblasti navýšení. Jde o příjmy z pronájmu a prodeje pozemků, příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí, pronájmů nebytových prostor v majetku města či sportovního areálu E. Beneše. 

Dochází také k navýšení rezerv města o částku ve výši 1.949.000 korun. Jedná se o příjem finančních prostředků za zpětný odběr separovaných složek komunálního odpadu (papír, plast, sklo).


Ilustrační foto: MMPv

Vytvořeno 19.12.2017 8:54:25 | přečteno 140x | Anna Kajlíková
load