Úvodní strana > Aktuality archiv > Do městské pokladny přibudou miliony korun

Do městské pokladny přibudou miliony korun

TGM radnice

Do městské kasy tak přibude celkem 4.368.357 korun.

 

Příjmová část rozpočtu kapitol správa a nakládání s majetkem města a správa a údržba majetku města bude navýšena o nemalé finance.  Současně dochází k navýšení stavu rezerv města. Do městské kasy tak přibude celkem 4.368.357 korun.

„Peníze, které takto navýší příjmovou část rozpočtu představují zejména příjmy z poskytování služeb a výrobků, příjmy z vlastní činnosti, z pronájmu pozemků a příjmy z pronájmu movitých věcí. V neposlední řadě se navýšily příjmy z prodeje pozemků a z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku,“ vysvětlil náměstek primátorky Jiří Pospíšil (PéVéčko).

O jaké konkrétní příjmy se tedy jedná?

-  z poskytování služeb a výrobků – přefakturace za vodné a stočné v objektech spravovaných městem probíhá na základě faktur vystavených dodavatelem; oproti schválenému rozpočtu je skutečnost vyšší.

- z vlastní činnosti - úhrada za zřízení služebnosti na pozemcích města  –  při sestavování rozpočtu nelze odhadnout, kolik smluv a v jakém finančním objemu bude v daném roce uzavřeno; plnění je oproti rozpočtu vyšší

-  z pronájmu pozemků a příjmy z pronájmu movitých věcí – v průběhu I. pololetí 2017 došlo k uzavření nových smluv o pronájmu, což představuje vyšší plnění příjmů oproti schválenému rozpočtu

-  z prodeje pozemků – v době sestavování rozpočtu nebylo známo, jaké prodeje budou realizovány. V průběhu prvního pololetí 2017 bylo uzavřeno 14 smluv na odprodej pozemků, kdy příjmy z těchto prodejů vysoce překračují původně schválenou částku.

- z pronájmu ostatních nemovitostí – Sport. areál E. Beneše  – v době sestavování rozpočtu nebylo známo přesné využití pronajímaného hřiště, částka byla stanovena odhadem;

- z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku – prodej palivového dříví; položka není v rozpočtu plánována, neboť nelze dopředu odhadnout, zda a v jaké výši dojde v průběhu roku k odprodeji.

„Je třeba ale také poctivě zmínit i zvýšenou spotřebu zemního plynu, která vznikla v důsledku klimatických podmínek v zimních měsících. Postarala se nám tak o navýšení rozpočtu výdajů v objektech spravovaných městem ve Sportovním areálu E. Beneše, v objektech Komenského 4, Skálovo nám. 2a. Jednoduchým propočtem mezi příjmy a výdaji pak vychází, že do finančních rezerv nakonec přibude částka 4.368.357 korun,“ vypočítal Pospíšil.

  

Foto: MMPv

Vytvořeno 26.9.2017 9:53:21 | přečteno 294x | Anna Kajlíková
load