Úvodní strana > Doplatky na bydlení pomáhají v nouzi

Doplatky na bydlení pomáhají v nouzi

Rodiny i jednotlivci s nízkými příjmy, kteří se dostanou do tíživé finanční situace a nejsou schopni hradit náklady na své bydlení, se mohou obrátit s žádostí o pomoc na stát, respektive úřad práce a zažádat o doplatek na bydlení. V Prostějově bylo k dnešnímu dni vydáno 150 kladných doporučení Magistrátu města Prostějova Odborem sociálních věcí k poskytnutí doplatku na bydlení pro žadatele.

„Při rozhodování o souhlasu obce v případě posuzování nároku na doplatek na bydlení je hlavním hodnotícím kritériem skutečnost, zda se osoba v obci dlouhodobě zdržuje, vykonává výdělečnou činnost, žije zde s rodinou, děti plní povinnou školní docházku nebo se soustavně připravují na budoucí povolání a zda spolupracují se sociálními pracovnicemi obce. Přihlížíme rovněž k tomu, zda má osoba vůči městu nějakou pohledávku a zda jsou o daném člověku negativní informace od městské policie,“ vysvětlila postup primátorka města Prostějova Alena Rašková. Město nedisponuje volnými byty a proto i sociální pracovnice, které oslovily klienty na ubytovnách a společně se snaží řešit situaci a hledat standartní formu bydlení, musí využívat inzerce, realitních kanceláří, internetu a podobně.
„Vzhledem k dobře nastavené sociální práci, kdy sociální pracovnice pravidelně spolupracuje s klientem s cílem zlepšení nebo vyřešení jeho nepříznivé sociální situace, máme možnost získat dostatek potřebných informací. Při vydávání stanovisek úzce spolupracujeme i s městkou policií a finančním odborem našeho úřadu,“ doplnila Alena Rašková s tím, že většina klientů na ubytovnách, kde byla vydána souhlasná stanoviska má dluh vůči obci. Tito lidé si sjednali splátkový kalendář a měsíčně po malých splátkách dluh splácí.
„Máme také dobře nastavenou i spolupráci se zdejším úřadem práce. Řešením tohoto problému by určitě bylo, pokud by město mělo dostatečnou kapacitu sociálních bytů. Klientům, kterým by tyto byty byly dány k dispozici, a těm kteří jsou na dávkách hmotné nouzi, by měla být dána povinnost spolupracovat se sociálním pracovníkem při řešení měsíční úhrady v těchto bytech. Tak by se předešlo neplacení nájmů a inkasa,“ uzavřela primátorka města Alena Rašková. Podle jejích slov je k dnešnímu dni je vydaných 150 kladných doporučení k doplatkům na bydlení, z toho jen 6 nesouhlasných.
Stanoviska obcí k těmto doplatkům na bydlení jsou nezávazná a úřady práce je tak berou jako jedno z kritérií pro udělení dávky. Rada města Prostějova svěřila pravomoc k vydávání stanovisek odboru sociálních věcí. Stanoviska k doplatku na bydlení pak vydává sociální pracovnice oddělení sociálních služeb. Krajská pobočka v Olomouci, kontaktní pracoviště Prostějov žádá o souhlas písemně v rámci každé žádosti doplatku na bydlení. Na základě této žádosti je zahájena sociální práce s žadateli o dávky v hmotné nouzi ze strany sociálních pracovnic oddělení pro rodinu a nezaměstnané. 

Vytvořeno 30.11.2015 11:38:28 | přečteno 586x | Anna Kajlíková
load