Úvodní strana > Aktuality archiv > Dopravci pozor!

Dopravci pozor!

TGM radnice

Finanční způsobilost je nutno prokázat do 31.7. 2016:


S ohledem na vyhlášený směnný kurz Evropské Centrální banky (2015/C 324/06) se stanovuje hodnota 1 Eura v částce odpovídající 27,173 Kč. S ohledem na tuto skutečnost upozorňujeme všechny dopravce, na něž se vztahuje povinnost každoročně dokládat plnění finanční způsobilosti
(tj. dopravci provozující dopravu „velkými“ vozidly), že se mění (zvyšuje) požadovaná částka pro plnění podmínky finanční způsobilosti (prokázání kapitálu nebo rezerv) pro rok 2016 takto

  • 247 557 Kč pro první vozidlo (ekvivalent částky 9.000 €)

  • 135 865 Kč pro každé další vozidlo (ekvivalent částky 5.000 €)

    V této souvislosti též upozorňujeme všechny dotčené dopravce na povinnost předložit veškeré potřebné doklady k prokázání trvajícího plnění finanční způsobilosti, nejpozději do 31.07.2016. V případě nedodržení stanoveného termínu podá odbor dopravy Krajského úřadu Olomouckého kraje příslušnému obecnímu živnostenskému úřadu návrh na snížení rozsahu koncesované živnosti pouze na provozování dopravy „malými“ vozidly, tj. nákladními vozidly pouze do 3,5 tuny největší povolené hmotnosti, resp. osobními vozidly do obsaditelnosti max. 9 osobami !!!

Finanční způsobilost: - Dopravce provozující velkou dopravu (tj. nákladními vozidly, nebo jízdními soupravami s největší povolenou hmotností (celkovou hmotností) nad 3,5 tuny, nebo autobusy s obsaditelností pro více jak 9 osob), který vede jednoduché účetnictví (ve formě daňové evidence), již nebude moci plnění finanční způsobilosti dokládat dopravnímu úřadu daňovým přiznáním s přiložením tabulky „D“. Tito dopravci mají možnost doložit plnění finanční způsobilosti pouze: Smlouvou o pojištění finanční způsobilosti dopravce“ nebo „Smlouvou o pojištění odpovědnosti silničního dopravce“ (Název pojistného produktu však není rozhodující. Rozhodující je prokázání, že dopravce bude schopen dostát svým závazkům po celou dobu podnikání v silniční dopravě. Toto pojištění dopravce však musí krýt rizika související s provozováním silniční dopravy, zejména vůči: vlastním zaměstnancům dopravce, movitému i nemovitému majetku dopravce, odpovědnosti dopravce z přepravy osob nebo nákladů podle silničního přepravního řádu nebo podle mezinárodních smluv a orgánům státní správy,pokud se na něj nevztahují jiné druhy pojištění, stanovené zvláštními právními předpisy).

- Dopravce provozující velkou dopravu, který vede podvojné účetnictví (ve formě roční účetní závěrky včetně rozvahy), bude moci plnění finanční způsobilosti dokládat i nadále: Daňovým přiznáním s doložením rozvahy. Konkrétně tedy předložením Daňového přiznání v kopii shodné
s doklady, které byly v originálu předány finančnímu úřadu, a jejichž převzetí bylo finančním úřadem potvrzeno. Shoda rozvahy s originálem bude ověřena buď auditorem, nebo jinou řádně oprávněnou osobou, např. certifikovaným daňovým poradcem, a to otiskem jeho razítka. I tito dopravci mají jako další možnost doložení plnění finanční způsobilosti: Smlouvou o pojištění finanční způsobilosti dopravce“ nebo „Smlouvou o pojištění odpovědnosti silničního dopravce“ (Název pojistného produktu však není rozhodující. Rozhodující je prokázání, že dopravce bude schopen dostát svým závazkům po celou dobu podnikání v silniční dopravě. Toto pojištění dopravce však musí krýt rizika související s provozováním silniční dopravy, zejména vůči:
vlastním zaměstnancům dopravce, movitému
i nemovitému majetku dopravce, odpovědnosti dopravce z přepravy osob nebo nákladů podle silničního přepravního řádu nebo podle mezinárodních smluv a orgánům státní správy
,pokud se na něj nevztahují jiné druhy pojištění, stanovené zvláštními právními předpisy).
- Pro dopravce podnikající s nákladními vozidly do 3,5 tuny nebo osobními automobily se nic nemění, tito ani po novele zákona o silniční dopravě nebudou finanční způsobilost dokládat.

Pro rok 2016 je s ohledem na kurz měny € stanovena částka pro plnění finanční způsobilosti pro první vozidlo ve výši 244.557,- Kč, a pro každé další vozidlo pak 135.865,- Kč. V této souvislosti též upozorňujeme všechny dotčené dopravce na povinnost předložit veškeré potřebné doklady k prokázání trvajícího plnění finanční způsobilosti, nejpozději do 31. 07. 2016. V případě nedodržení stanoveného termínu podá odbor dopravy Krajského úřadu Olomouckého kraje příslušnému obecnímu živnostenskému úřadu návrh na snížení rozsahu koncesované živnosti pouze na provozování dopravy „malými“ vozidly, tj. nákladními vozidly pouze do 3,5 tuny největší povolené hmotnosti, resp. osobními vozidly s obsaditelností max. 9 osobami (vč. řidiče) !!!

(zdroj: http://www.kr-olomoucky.cz/silnicni-doprava-cl-33.html - upraveno OŽÚ)


Vytvořeno 15.6.2016 12:33:05 | přečteno 507x | Mgr. Jana Gáborová
load