Úvodní strana > Aktuality archiv > DOPRAVCI velkými vozidly POZOR

DOPRAVCI velkými vozidly POZOR

peníze

Finanční způsobilost je nutno prokázat do 31.7. 2017.


Pro rok 2017 byl v souladu s vyhlášenými směnnými kurzy ECB (2016/C 365/03) stanoven kurz –1 euro = 27,021 Kč

V návaznosti na výše uvedený kurz je dopravce povinen prokázat kapitál nebo rezervy ve výši nejméně:

  • 243 189 Kč pro první vozidlo a

  • 135 105 Kč pro každé další vozidlo.

V souladu se „Stanoviskem Ministerstva dopravy k prokazování a uznávání finanční způsobilosti“ se pro rok 2017 rozšiřuje možnost pro doložení splnění požadovaného finančního limitu opět i o předložení „Daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob, vč. současného doložení jeho Přílohy č. 1 – Tabulky D“. Tímto krokem se rozšiřují pro fyzické podnikající osoby (OSVČ) možnosti jak splnit tuto každoroční povinnost. Nutnou podmínkou pro akceptaci Daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob je, aby Příloha č. 1 (tabulka „D“) byla vždy opatřena ověřovací doložkou příslušného správce daně, tj. úředním razítkem finančního úřadu nebo aby toto učinila jiná „oprávněná osoba“, tj. auditor, účetní či daňový poradce.

Prokázat finanční způsobilosti může každý dopravce dle své volby:

  • Roční účetní závěrkou za uplynulé období, ověřenou auditorem, daňovým poradcem nebo účetním;

  • Daňovým přiznáním k dani z příjmu fyzických osob, vč. jeho Přílohy č. 1, opatřené ověřovací doložkou příslušného správce daně, tj. finančním úřadem, auditorem, daňovým poradcem nebo účetním;

  • Bankovní zárukou;

  • Pojištěním finanční způsobilosti nebo Pojištěním odpovědnosti za škodu při výkonu povolání dopravce (Neakceptovatelné je Pojištění za škodu na přepravovaném nákladu – CMR)

    Bližší informace k uvedené problematice obdržíte na Odboru dopravy a SH Krajského úřadu Olomouckého kraje u příslušných pracovníků Oddělení silniční dopravy.

(zdroj: http://www.kr-olomoucky.cz/silnicni-doprava-cl-33.html)


Obecní živnostenský úřad v této souvislosti upozorňuje na to, že pokud dopravce velkými vozidly neprokáže na dopravním úřadě finanční způsobilost v daném termínu, je to důvod pro to, aby dopravní úřad podal návrh na změnu rozsahu předmětu podnikání nebo na zrušení živnostenského oprávnění k silniční dopravě!


Foto: MMPv

Vytvořeno 28.6.2017 12:38:07 | přečteno 216x | Anna Kajlíková
load