Úvodní strana > Aktuality archiv > Dopravně výchovné akce BESIP

Dopravně výchovné akce BESIP

MP prevence 1

Rada města opět podpoří dopravně výchovné akce.

„Na podporu bezpečnosti a prevence kriminality poskytneme 40 tisíc korun, které umožní odboru dopravy mimo jiné organizačně zajistit pořádání celostátně vyhlašovaných dopravních soutěží jako jsou Dopravní soutěž mladých cyklistů, Děti, pozor, červená a dalších a dále pořídit propagační materiál pro výchovné akce pořádané v rámci prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu,“ nastínil primátor města Prostějova František Jura.
Pořádání soutěží s dopravní tematikou a organizace výchovných akcí je součástí prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Tuto prevenci je město Prostějov, jakožto pověřená obec s rozšířenou působností, povinno ze zákona provádět.

„Nehledě na zákonnou povinnost jsme skutečně rádi, že můžeme v této oblasti pomáhat. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s pořádáním soutěží a výchovných akcí a dále pro nákup propagačních předmětů pro preventivní činnost v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Z částky 40 tisíc půjde 30 tisíc na nákup materiálu potřebného pro zajištění dopravních soutěží, na nákup cen pro vítěze a na nákup propagačního materiálu preventivního charakteru a 10 tisíc na nákup občerstvení pro účastníky dopravních soutěží,“ konkretizovala náměstkyně Alena Rašková.


Ilustrační foto preventivní činnosti MP: MP Prostějov

Vytvořeno 13.5.2019 6:37:44 | přečteno 430x | Anna Kajlíková
load