Úvodní strana > Aktuality archiv > Dotace mířící do oblasti ochrany životního prostředí

Dotace mířící do oblasti ochrany životního prostředí

peníze

Radní na svém posledním jednání odsouhlasili poskytnutí dotačních financí, které míří do oblasti životního prostředí.

O konečném rozdělení dotací budou rozhodovat zastupitelé.

„Naší snahou je podpořit co možná nejlépe všechny snahy o zlepšení kvality našeho životního prostředí. Peníze tak poputují na konto ochrany přírody a vzdělávání. Pomohou při ochraně zvířat a boji proti jejich nemocem,“ uvedl primátor Prostějova František Jura.

„O navržených dotacích budou v konečné fázi rozhodovat zastupitelé. Takto vynaložené peníze považujeme za smysluplně vydané a potřebné na podporu ochrany přírody a našeho životního prostředí,“ doplnila náměstkyně primátora Milada Sokolová.

Radní odsouhlasili poskytnutí dotací:
1. ve výši 7.000 Kč
Českému svazu včelařů, z. s., základní organizaci Prostějov
- na boj proti nebezpečným nemocem včel – údržba a opravy vyvíječů aerosolu, plnění tlakových nádob a revize, aceton (nosič léčiva), vyvíječ aerosolu, směs osiv, ochranné prostředky;

2. ve výši 12.000 Kč
Českému svazu včelařů, z. s., základní organizaci Prostějov
- na vzdělávání, zvyšování odbornosti, získávání nových členů – příspěvek na sál pro pořádání přednášek, příspěvek na cestovné přednášejících;

3. ve výši 30.000 Kč
Mourku Prostějov z. s.
- na pomoc opuštěným kočkám, zamezení jejich přemnožení – kastrace, veterinární ošetření;

4. ve výši 82.000 Kč
ZO ČSOP Haná, Němčice nad Hanou
- na zajištění péče o zraněné živočichy z katastru města Prostějova – cestovné (svoz a vypouštění živočichů), krmení, materiál a veterinární péče včetně léků, režijní náklady (energie a telefony), zajištění celoroční péče o zraněné živočichy i trvalé handicapy z Prostějova;

5. ve výši 11.500 Kč
Územnímu sdružení Českého zahrádkářského svazu Prostějov
- na soubor aktivit pro děti a mládež (výtvarné, znalostní a pěstitelské soutěže pro děti a mládež) – nákup potřebného materiálu a pomůcek k zajištění soutěží, tisk diplomů, odměny pro soutěžící (knihy, dárkové předměty a předměty pro výtvarnou činnost), nájemné za prostory pro soutěže, cestovné pro soutěžící.


Ilustrační foto: MMPv

Vytvořeno 18.3.2019 6:16:01 | přečteno 181x | Anna Kajlíková
load