Úvodní strana > Aktuality archiv > Dotační program obnovy památek a historického centra Prostějova

Dotační program obnovy památek a historického centra Prostějova

TGM

Žádosti pro rok 2019 se přijímají do pátku 26. dubna, uzávěrka žádostí pro následují rok 2020 je 20. prosince 2019.

Všichni, kdo mají zájem o dotace na rekonstrukce památek nebo jiných stavebních objektů v městské památkové zóně Prostějov a na území města Prostějova, mají v roce 2019 možnost žádat o příspěvek města na památkovou obnovu. Dotace je poskytována na údržbu, stavební obnovu a restaurování kulturních památek i na rekonstrukce nepamátkových staveb nacházejících se na území městské památkové zóny, výjimečně i v jejím širším okolí.
Žádosti o dotace přijímá Oddělení památkové péče magistrátu v elektronické podobě na oficiálním formuláři na radničním portálu „Komunikace s občany“ (přístup je přes https://www.prostejov.eu/cs/obcan/dotace.html). Zde je třeba kliknout na „Vstup do aplikace KOMUNIKACE S OBČANY“, dále na „Šablony formulářů“ a „Žádost o poskytnutí dotace na jednorázovou akci“. Ve formuláři je třeba označit dotační oblast „památková péče“ a jako dotační titul vybrat „Dotace z Fodu regenerace městské památkové zóny Prostějov“.

Žádosti pro rok 2019 se přijímají do pátku 26. dubna, uzávěrka žádostí pro následují rok 2020 je 20. prosince 2019.

Pro schválení dotace na stavební úpravy je třeba předem disponovat souhlasným závazným stanoviskem oddělení památkové péče a stavebním povolením, event. ohlášením drobné stavby. Pro schválení dotace na restaurování je třeba mít k dispozici restaurátorský záměr, taktéž schválený závazným stanoviskem památkového oddělení.

Celkem je pro letošní rok k dispozici milion korun a výše příspěvků může dosáhnout
• až 100 % celkových nákladů na restaurátorské práce, na restaurátorský záměr nebo na pořízení stavebně historického průzkumu
• až 80 % celkových nákladů na stavební obnovu památky nebo na obnovu uměleckořemeslných prvků na nepamátkovém objektu v zóně (typicky na restaurování štukové výzdoby fasády)
• až 60 % celkových nákladů na stavební obnovu nepamátkového objektu v zóně (typicky na repasi dřevěných kastlových oken nebo jejich výměnu za kopie)
• až 40 % celkových nákladů na stavebně technické průzkumy památek
• až 20 % celkových nákladů na ostatní práce předprojektové a projektové povahy: zaměření, studii využití, prováděcí projekt apod.

S ohledem na to, že schvalování dotací zastupitelstvem by mělo proběhnout 11. června 2019, je možné ještě v daném časovém rozpětí částečně i doplnit dokumentaci a vyjádření příslušných úřadů. Nejpodstatnější z hlediska termínů bude schopnost žadatele dotaci využít a řádně vyúčtovat do konce roku.

dotační program perůtka

Zdroj: Marek Perůtka, ved. odd. památkové péče Odboru územního plánování Magistrátu města Prostějova

Vytvořeno 2.4.2019 5:55:34 | přečteno 532x | Anna Kajlíková
load