Úvodní strana > Aktuality archiv > Druhý díl seriálu: Volební období je v polovině - bilancujeme v oblasti rozvoje města

Druhý díl seriálu: Volební období je v polovině - bilancujeme v oblasti rozvoje města

město

Čeho se podařilo dosáhnout a jak je plněno Programové prohlášení Rady města 2014 - 2018?


Občanům města Prostějova dnes předkládáme druhou část osmidílného seriálu, která se zabývá zmapováním plnění úkolů, které si Rada města Prostějova na začátku svého funkčního období stanovila.


Druhou deklarovanou oblastí v Programovém prohlášení je ROZVOJ MĚSTA

 

- věnovat pozornost územnímu plánu

- i nadále věnovat velkou pozornost všem místním částem města

- usilovat o další rozšiřování průmyslových zón

- budeme podporovat místní podnikatelské aktivity

- nezvýšíme daň z nemovitosti

- i nadále budeme věnovat velkou pozornost prostějovskému zámku, Národnímu domu a dalším památkám našeho města

- oživíme centrum města o další kulturní akce, mimo jiné i cestou grantové politiky a akcí spojených s Prostějovským létem a Prostějovskou zimou


Rozvoji města a Územnímu plánu je věnována neustálá pozornost. V současnosti probíhá řešení 1. a 2. Změny územního plánu. Pro příští rok se připravuje, dle stavebního zákona, takzvané vyhodnocení územního plánu.

Je třeba zmínit pravidelná Setkání vedení města s občany v jednotlivých částech města. Rada tak získá, na základě přímého kontaktu informace o tom, co obyvatele jednotlivých částí města trápí, co chtějí změnit, upravit a podobně. Z těchto setkání pak vychází například nejen opravy městského majetku, ale také investiční akce požadované tamními obyvateli.

Další rozšiřování průmyslové zóny a tím navýšení zaměstnanosti v regionu je jasným cílem. Běží výkupy pozemků v ulici Kojetínské a Brněnské. Podařilo se také vykoupit zpět do vlastnictví města pozemek v průmyslové zóně o rozloze 8 ha, který byl okamžitě nabídnut novým investorům, kteří mají v úmyslu vybudovat nová zázemí svých firem s cílem vytvořit další pracovní místa.

Stranou nezůstávají ani místní podnikatelé a průmyslové podniky, se kterými jsou radní ve styku. Je nezbytné znát jejich potřeby a být nápomocni při řešení problémů, s nimiž se setkávají. Mimo jiné jsou to například i otázky týkající se územního plánu.

Rada města Prostějova se zavázala k tomu, že nezvýší daň z nemovitosti, což je jedna z významných podpor podnikatelům, ale i občanům a to je také plněno.

Velká pozornost je věnována památkám. V letošním roce finišuje rekonstrukce zámku, do které se za poslední dva roky investovalo cca 20 milionů korun.

V letošním roce bude zahájena celková oprava střechy Národního domu a na řadu přijdou i další připravované investice (také v rámci ITI), které by měly pomoci tento skvost, co nejlépe zachovat příštím generacím.

Podařilo se nám oživit náměstí v rámci kulturních akcí Prostějovského léta a Prostějovské zimy. Namátkou jmenujme akce jako Hodokvas, Karel IV. v Prostějově, 625. výročí povýšení Prostějova na město, Velikonoční trhy, Diskotéka na ledě a doplňme, že mobilní kluziště a vánoční trhy sklidily obrovský ohlas.


Programové prohlášení: ikona souboruProgramové prohlášení Rady města Prostějova 2014 2018

První díl seriálu naleznete v tomto odkazu:

https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/prvni-dil-serialu-volebni-obdobi-je-v-polovine-bilancujeme-v-oblasti-hospodareni-mesta.html


Druhý díl seriálu PP

Hodokvas  (2)

Hodokvas (2)

 
Hodokvas  (3)

Hodokvas (3)

 
Hodokvas  (1)

Hodokvas (1)

 
císař Karel (3)

císař Karel (3)

 
císař Karel (2)

císař Karel (2)

 
císař Karel (6)

císař Karel (6)

 
císař Karel (5)

císař Karel (5)

 
císař Karel (4)

císař Karel (4)

 
mobilní kluziště (2)

mobilní kluziště (2)

 
první disco na lede

první disco na lede

 
císař Karel (1)

císař Karel (1)

 
mobilní kluziště (3)

mobilní kluziště (3)

 
mobilní kluziště (4)

mobilní kluziště (4)

 
mobilní kluziště (5)

mobilní kluziště (5)

 
mobilní kluziště (6)

mobilní kluziště (6)

 
mobilní kluziště (1)

mobilní kluziště (1)

 
mobilní kluziště 7

mobilní kluziště 7

 
 
Vytvořeno 20.1.2017 8:17:58 | přečteno 584x | Anna Kajlíková
load