Úvodní strana > Aktuality archiv > Druhý díl seriálu: Volební období pomalu končí. Radní bilancují v oblasti rozvoje města

Druhý díl seriálu: Volební období pomalu končí. Radní bilancují v oblasti rozvoje města

TGM radnice

Čeho se podařilo dosáhnout a jak je plněno Programové prohlášení Rady města 2014 - 2018?

 

Rada města Prostějova pracuje již téměř celé volební období na základě svého Programového prohlášení, které si začátku funkčního období stanovila. Předkládáme druhý díl seriálu, který postupně mapuje osm oblastí prohlášení. Za prosperitou města stojí, mimo jiné, jeho rozvoj. Jak dalece se v této oblasti daří?

V oblasti rozvoje města se radní zavázali:

- věnovat pozornost územnímu plánu

- i nadále věnovat velkou pozornost všem místním částem města

- usilovat o další rozšiřování průmyslových zón

- budeme podporovat místní podnikatelské aktivity

- nezvýšíme daň z nemovitosti

- i nadále budeme věnovat velkou pozornost prostějovskému zámku, Národnímu domu a dalším památkám našeho města

- oživíme centrum města o další kulturní akce, mimo jiné i cestou grantové politiky a akcí spojených s Prostějovským létem a Prostějovskou zimou

Rozvoji města a Územnímu plánu je věnována neustálá pozornost. V souladu se stavebním zákonem se v současnosti zpracovává Zpráva o uplatňování Územního plánu Prostějov, jejímž účelem je vyhodnocení územního plánu z hlediska jeho uplatňování. Rovněž se pořizuje III. změna Územního plánu Prostějov.

Je třeba zmínit pravidelná Setkání vedení města s občany. Rada tak získává informace o tom, co obyvatele jednotlivých částí města trápí, co chtějí změnit, upravit. Ze setkání pak vychází například nejen opravy městského majetku, ale také investiční akce požadované tamními občany. V případě revitalizací sídlišť či částí města je vše projednáno s občany dané lokality (sídliště Šárka, Svobody, Tylova ..).

Další rozšiřování průmyslové zóny a tím navýšení zaměstnanosti v regionu je jasným cílem. Stále běží výkupy pozemků v ulici Kojetínské a Brněnské. Ve stávající průmyslové zóně se „zabydlují“ nové firmy, které nabídnou stovky pracovních příležitostí. Za nízkou nezaměstnaností v regionu stojí také snaha vedení města o neustálé navyšování počtu zaměstnavatelů v průmyslové zóně. Nově zde byla realizována točna pro autobusy.

Stranou nezůstávají ani místní podnikatelé a průmyslové podniky, se kterými jsou radní ve styku. Je naprosto nezbytné znát jejich potřeby a být nápomocni při řešení problémů. Mimo jiné jsou to například i otázky týkající se územního plánu. Rozvoj v této oblasti prokazatelně přináší do regionu zaměstnanost. Při necitlivém přístupu mohou investoři od svých záměrů upustit a realizovat je jinde.

Rada města Prostějova se zavázala k tomu, že nezvýší daň z nemovitosti. Daň tak zůstává nezměněna.

V letošním roce odstartovala celková oprava střechy Národního domu včetně venkovní zahrady - zařazeno do dotačního programu ITI, s možností čerpání prostředků ve výši několika desítek milionů korun. Značné prostředky jsou stále investovány do oprav zámku, který je využíván pro kulturní a společenské akce. S využitím masivní dotace bylo také opraveno náměstí v centru města, náročnou opravou prošla budova (Nové) radnice; opraveny byly dřevěné konstrukce budovy Muzea (Stará radnice).

Podařilo se oživit centrum města. Lidé si již zvykli na Prostějovské léto a Prostějovskou zimu. Jmenujme další akce, jako jsou třeba Hodokvas, Masopust, Velikonoční trhy, Diskotéka na ledě, vystoupení špičkových umělců. Také mobilní kluziště a vánoční trhy stále sklízí obrovský ohlas.


První díl seriálu naleznete: https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/prvni-dil-serialu-volebni-obdobi-pomalu-konci-radni-bilancuji-v-oblasti-hospodareni-mesta.html

Příloha: ikona souboru ikona souboruProgramové prohlášení Rady města Prostějova 2014 2018


Ilustrační foto: MMPv


Progr.prohl. 2.díl

císař Karel (1)

císař Karel (1)

 
císař Karel (2)

císař Karel (2)

 
císař Karel (3)

císař Karel (3)

 
Hodokvas  (1)

Hodokvas (1)

 
mobilní kluziště (1)

mobilní kluziště (1)

 
Hodokvas  (2)

Hodokvas (2)

 
císař Karel (6)

císař Karel (6)

 
Hodokvas  (3)

Hodokvas (3)

 
mobilní kluziště (2)

mobilní kluziště (2)

 
císař Karel (5)

císař Karel (5)

 
mobilní kluziště (3)

mobilní kluziště (3)

 
císař Karel (4)

císař Karel (4)

 
mobilní kluziště (4)

mobilní kluziště (4)

 
mobilní kluziště (5)

mobilní kluziště (5)

 
mobilní kluziště (6)

mobilní kluziště (6)

 
mobilní kluziště 7

mobilní kluziště 7

 
první disco na lede

první disco na lede

 
první MASOPUST (3)

první MASOPUST (3)

 
první MASOPUST (5)

první MASOPUST (5)

 
Velikonoce

Velikonoce

 
Vlasy (7)

Vlasy (7)

 
Vlasy (13)

Vlasy (13)

 
PV léto 0803 (12)

PV léto 0803 (12)

 
PV léto 0803 (14)

PV léto 0803 (14)

 
PV léto 0803 (34)

PV léto 0803 (34)

 
PV léto 0803 (36)

PV léto 0803 (36)

 
 
Vytvořeno 13.3.2018 7:42:42 | přečteno 321x | Anna Kajlíková
load