Úvodní strana > Aktuality archiv > Elektřině stojí v cestě územní plán

Elektřině stojí v cestě územní plán

TGM radnice nová (7)

Rada města zamítla zřízení elektro přípojky. Hlavním důvodem je rozpor budoucí stavby s územním plánem.

„Před časem se na nás obrátila investorka stavby se žádostí o povolení zřízení elektropřípojky nízkého napětí na části pozemku ve vlastnictví města, vše v rámci stavby označené jako „Bytový dům“. Rada města Prostějova žádost neodsouhlasila,“ uvedl primátor František Jura. 

Důvodem zamítavého stanoviska radních je rozpor stavby s územním plánem.

„Ve stejném duchu se na nás obrátila také společnost E.ON Distribuce, a.s., se žádostí o zřízení služebnosti spočívající v právu umístit a provozovat zemní kabelové vedení nízkého napětí, včetně chráničky, včetně jeho ochranného pásma na části pozemku města Prostějova. V takovém případě je třeba věc legislativně ošetřit smlouvami. Dle vyjádření dotčených odborů, stavba bytového domu v ulici Prešovská není v souladu s Územním plánem Prostějov a stavební povolení nebylo vydáno. Zamítavé stanovisko vydal také Osadní výbor Vrahovice, Čechůvky,“ doplnil první náměstek primátora Jiří Pospíšil.


Ilustrační foto: MMPv

Vytvořeno 23.7.2019 10:18:27 | přečteno 294x | Anna Kajlíková
load