Úvodní strana > Aktuality archiv > Energeticky úsporná opatření ušetří městu finance

Energeticky úsporná opatření ušetří městu finance

EÚO ZŠ Kollárova

Rada města Prostějova doporučuje Zastupitelstvu města Prostějova schválit finance určené na energeticky úsporná opatření na akci „EÚO ZŠ Kollárova 4 / budova Erbenova 5“.

 

V rozpočtu města na rok 2016 byla schválena akce s názvem „EÚO ZŠ Kollárova 4 / budova Erbenova 5“ ve finanční výši 2,5 milionu korun. Ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby byla vybrána firma JAMASTAV MORAVIA a.s., Vojtěchov, která předložila nejvýhodnější nabídku.

„Pro akci jsme také žádali o dotaci z Operačního programu životního prostředí s možností získání finančních prostředků na realizaci stavby ve výši 1,4 milionu korun. Na základě upřesnění požadavků poskytovatele dotace jsme dodatečně zpracovávali projektovou dokumentaci na nucené větrání budovy Erbenova 5 a vyzvali zhotovitele stavby k předložení cenové nabídky,“ uvedl první náměstek primátorky Zdeněk Fišer a s tím, že tyto finanční náklady jsou vyčísleny na téměř 852 tisíc korun. Další finanční prostředky ve výši zhruba 150 tisíc korun byly použity na zpracování projektové dokumentace, posudek na chráněné živočichy, autorský dozor díla a činnost koordinátora BOZP.

„Bohužel realizaci akce EÚO MŠ Šárka 4/ budova Dvořákova 5 včetně projektové dokumentace pro rok 2016 nebyla přislíbena dotace. Financovat ji tedy budeme sami,“ uzavřel náměstek Fišer.


Energeticky úsporná opatření Kollárova

EÚO ZŠ Kollárova 1

EÚO ZŠ Kollárova 1

 
EÚO ZŠ Kollárova

EÚO ZŠ Kollárova

 
 
Vytvořeno 2.9.2016 7:00:45 | přečteno 770x | Mgr. Jana Gáborová
load