Úvodní strana > Aktuality archiv > EVROPSKÉ CENY ZA PODPORU PODNIKÁNÍ 2016

EVROPSKÉ CENY ZA PODPORU PODNIKÁNÍ 2016

ceny za podnikání

Evropské ceny za podporu podnikání slouží k nalézání a oceňování nejúspěšnějších subjektů podporujících podnikání v Evropě, představují nejlepší podnikatelské strategie a postupy, zvyšují povědomí o přidané hodnotě podnikání a povzbuzují a inspirují potenciální podnikatele.

 

Ceny jsou udělovány v šesti kategoriích:


 • Podpora podnikatelského ducha:

Podporuje iniciativy na národní, regionální nebo místní úrovni, které podporují podnikatelské myšlení zejména mezi mladými lidmi a ženami.

 • Investice do podnikatelských dovedností:

  Podporuje iniciativy na celostátní, regionální nebo místní úrovni, které zlepšují podnikatelské a manažerské dovednosti.

 • Rozvoj podnikatelského prostředí:

  Podporuje inovativní postupy na národní, regionální nebo místní úrovni, které podporují zakládání a rozvoj firem, zjednodušují legislativní a administrativní postupy a prosazují princip „Začněte malými kroky“ ve prospěch malých a středních podniků.

 • Podpora internacionalizace podnikání:

  Podporuje postupy a inciativy na celostátní, regionální nebo místní úrovni podporující společnosti a zejména střední podniky, aby více využívali výhody nabízené trhy uvnitř Evropské unie i mimo ni.

 • Podpora rozvoje zelených trhů a efektivního využívání zdrojů

Podporuje postupy a iniciativy na celostátní, regionální či místní úrovni, jež malým a středně velkým podnikům pomáhají v přístupu na zelené trhy a pomáhají jim zlepšit efektivitu využívání jejich zdrojů například formou rozvoje ekologických dovedností, zajišťováním kontaktů, jakož i financováním.

 • Zodpovědné a otevřené podnikání:

  Podporuje celostátní, regionální a místní iniciativy ze strany orgánů a/nebo partnerství veřejného a soukromého sektoru podporující sociální odpovědnost malých a středních podniků. Tato kategorie zohlední také snahy o podporu podnikání v rámci znevýhodněných skupin, jako jsou nezaměstnaní, zejména dlouhodobě nezaměstnaní, migranti, hendikepováni lide nebo příslušníky etnických menšin.

Velká cena poroty může být vybrána v kterékoliv kategorii a bude udělena účastníkovi, který bude představovat nejvíce kreativní a inspirativní podnikatelskou iniciativu v Evropě.

Pokud jste národní, regionální nebo místní orgán nebo partnerství veřejného a soukromého sektoru z jakékoli země EU, nebo přidružených zemí Programu konkurenceschopnosti a inovace (Competitiveness and Innovation Programme - CIP) Islandu, Norska, Srbska nebo Turecka a pracujete na úspěšné iniciativě, která podpořila ekonomiku na celostátní, regionální nebo místní úrovni, neváhejte a zúčastněte se!

Soutěž má dvě výběrové fáze. Pouze při absolvování původního výběru na národní úrovni mohou být účastníci postoupit do celoevropského kola Evropských cen. Odborná porota vybere finální vítěze, kteří budou oznámeni na slavnostním vyhlášení v listopadu 2016.

Kompletní informace o soutěži naleznete zde:

Evropské ceny za podporu podnikání 2016 - Malé a střední podniky (MSP)-Podnikání a průmysl

http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards/index_en.htm

Získejte bližší informace o národních soutěžích od vašich národních koordinátorů:

Iniciativa Evropské komise,

GŘ pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky

Ing. Elina Valerie Lunová

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Odbor podpory MSP

Gorazdova 24

120 00 Praha 2 – Nové Město

E-mail: lunova@mpo.cz

Tel:    +420 224 907 155


Vytvořeno 10.3.2016 7:16:54 | přečteno 362x | Mgr. Jana Gáborová
load