Úvodní strana > Aktuality archiv > Informace o zveřejnění

Informace o zveřejnění

TGM radnice

Na základě novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, účinné od 21. 2. 2017 statutární město Prostějov oznamuje, že schválené dokumenty statutárního města Prostějova:

- střednědobý výhled rozpočtu,

- rozpočet,

- schválená rozpočtová opatření

jsou zveřejněny v elektronické podobě na webových stránkách města Prostějova, sekce Samospráva – Hospodaření města.


Odkaz:

https://www.prostejov.eu/cs/samosprava/hospodareni-mesta/strednedobe-vyhledy-rozpoctu/schvalene.html  

https://www.prostejov.eu/cs/samosprava/hospodareni-mesta/rozpocty-mesta/schvalene/rozpocet-pro-rok-2019.html  

https://www.prostejov.eu/cs/samosprava/hospodareni-mesta/rozpoctova-opatreni/  

Schválené rozpočty příspěvkových organizací a schválené střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací jsou zveřejněny na webových stránkách města Prostějova, sekce Samospráva – Hospodaření příspěvkových organizací.

Odkaz:

https://www.prostejov.eu/cs/samosprava/hospodareni-prispevkovych-organizaci/rozpocty/schvalene.html  

https://www.prostejov.eu/cs/samosprava/hospodareni-prispevkovych-organizaci/strednedobe-vyhledy-rozpoctu/schvalene.html  

V listinné podobě jsou uvedené dokumenty k nahlédnutí na Finančním odboru, oddělení rozpočtu a evidence majetku, kancelář č. 1.


Finanční odbor Magistrátu města Prostějova

Ilustrační foto: MMPv

Vytvořeno 25.1.2019 7:54:34 | přečteno 141x | Anna Kajlíková
load