Úvodní strana > Aktuality archiv > Informace pro dopravce k finanční způsobilosti pro rok 2018

Informace pro dopravce k finanční způsobilosti pro rok 2018

TGM radnice

Pro rok 2018 byl v souladu s vyhlášenými směnnými kurzy ECB (2017/C 331/01) stanoven kurz 1 euro = 25,995 Kč

V návaznosti na výše uvedený kurz je dopravce povinen prokázat kapitál nebo rezervy ve výši nejméně:
• 233 955 Kč pro první vozidlo a
• 129 975 Kč pro každé další vozidlo.

V souladu se „Stanoviskem Ministerstva dopravy k prokazování a uznávání finanční způsobilosti“ nadále i pro rok 2018 trvá možnost pro doložení splnění požadovaného finančního limitu opět i o předložení „Daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob, vč. současného doložení jeho Přílohy č. 1 – Tabulky D“. Tímto krokem se rozšiřují pro fyzické podnikající osoby (OSVČ) možnosti, jak splnit tuto každoroční povinnost. Nutnou podmínkou pro akceptaci Daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob je, aby Příloha č. 1 (tabulka „D“) byla vždy opatřena ověřovací doložkou příslušného správce daně, tj. úředním razítkem finančního úřadu nebo aby toto učinila jiná „oprávněná osoba“, tj. auditor, účetní či daňový poradce.

Prokázat finanční způsobilosti může každý dopravce dle své volby:  
• Roční účetní závěrkou za uplynulé období, ověřenou auditorem, daňovým poradcem nebo účetním, tj. otiskem jeho razítka na rozvaze;
• Daňovým přiznáním k dani z příjmu fyzických osob, vč. jeho Přílohy č. 1, opatřené ověřovací doložkou (razítkem) příslušného správce daně, tj. finančním úřadem nebo účetním, auditorem nebo daňovým poradcem;
• Bankovní zárukou;
• Pojištěním finanční způsobilosti nebo Pojištěním odpovědnosti za škodu při výkonu povolání dopravce (Neakceptovatelné je pouhé „Pojištění za škodu na přepravovaném nákladu – dohoda CMR)

Bližší informace k uvedené problematice obdržíte na Odboru dopravy a SH Krajského úřadu Olomouckého kraje u příslušných pracovníků Oddělení silniční dopravy, viz článek „Sdělení změny kontaktních osob“ výše.

Zdroj: Odbor dopravy a SH Krajského úřadu Olomouckého kraje (http://www.kr-olomoucky.cz/silnicni-doprava-cl-33.html)

Obecní živnostenský úřad v této souvislosti upozorňuje na to, že pokud dopravce velkými vozidly (Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, Silniční motorová doprava – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče) neprokáže na dopravním úřadě finanční způsobilost v daném termínu, tj. do 31.7.2018, je to důvod pro to, aby dopravní úřad podal návrh na změnu rozsahu předmětu podnikání nebo na zrušení živnostenského oprávnění k silniční dopravě (dle § 35b odst. 4 písm.b) bod 3 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších změn).


Ilustrační foto: MMPv

Vytvořeno 10.7.2018 7:10:05 | přečteno 412x | Anna Kajlíková
load