Úvodní strana > Aktuality archiv > Informujeme o průběhu regenerace sídliště Šárka

Informujeme o průběhu regenerace sídliště Šárka

2 a 3  etapa Šárka

Druhý funkční celek regenerace sídliště. Práce budou zahájeny období: 2. 5. 2017 - 25. 8. 2017 (etapa 2 a 3).


Jak jsme již informovali, kompletní projekt řeší úpravu veřejného prostoru tohoto sídliště. Jeho hlavní částí je výstavba dopravní a technické infrastruktury.  Hotov je již první funkční celek (etapa 1), kdy probíhaly stavební úpravy v západní části sídliště přiléhající k ulici Jezdecká.

„V první etapě se řešila komunikace včetně parkování a odvodnění, dešťová kanalizace, nové dlážděné a mlatové chodníky, pojížděné a rekonstruované chodníky včetně zálivů pro lavičky, přeložky vedení nízkého napětí, kácení dřevin a nová výsadba zeleně, zástění pro kontejnery a prvky mobiliáře,“ informoval první náměstek Zdeněk Fišer.

Kompletní projekt obnovy sídliště zahrnuje výstavbu nových komunikací, rozšíření a opravy stávajících komunikací, výstavbu parkovacích stání uvnitř sídliště. Dále jde o stavby k zajištění odvodnění pozemních komunikací, kanalizaci ukončenou podzemními retenčními nádržemi s přepadem do jednotné kanalizace pro odvodnění pozemních komunikací s vozovkou z asfaltobetonu a drenážní systém ukončený vsakovacími šachtami sloužící k odvodnění parkovacích stání ze zámkové dlažby.

V rámci projektu dojde také na stavbu cyklostezky a chodníků z dlážděného povrchu a s mlatovým povrchem. Podél všech komunikací je navrženo nové venkovní osvětlení. Podél mlatového chodníku i v předprostorech domů jsou navrženy zálivy pro umístění laviček určené k odpočinku a rekreaci občanů. Dále podél nájezdové rampy silnice D46 je navrženo prodloužení protihlukové stěny i se svodidlem. Dalšími částmi projektu je řešení zeleně v zájmové lokalitě, vybavení sídliště zděnými zástěnami pro nádoby na odpad, doplnění oplocení dětského hřiště a vybavení veřejných částí prvky mobiliáře (lavičky, koše, aj).


O průběhu regenerace sídliště jsme několikrát informovali.


Autor vizualizací :  Ing. arch. Michaela Nášelová

Pro podrobné náhledy zveřejňujeme velké vizualizace:

 -  ikona souboruFIN vizualizace sídliště Šárka e2, e3 - JPG 43,34 MB

-  ikona souboru ikona souboruFIN vizualizace sídliště Šárka e2, e3 kopie - PDF 188,46 MB


Základní údaje, včetně rozpisu jednotlivých etap, naleznete: https://www.prostejov.eu/redakce/index.php?xuser=229283542253562958&lanG=cs&slozka=126990&clanek=153480

O prvním funkčním celku regenerace jsme informovali: https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/regenerace-sidliste-sarka-nova-vizualizace.htmlvizualizace

vizualizace sídliště Šárka 1

vizualizace sídliště Šárka 1

 
vizualizace sídliště Šárka 2

vizualizace sídliště Šárka 2

 
vizualizace sídliště Šárka 3

vizualizace sídliště Šárka 3

 
vizualizace sídliště Šárka 4

vizualizace sídliště Šárka 4

 
vizualizace sídliště Šárka 5

vizualizace sídliště Šárka 5

 
vizualizace sídliště Šárka 6

vizualizace sídliště Šárka 6

 
 
Vytvořeno 1.2.2017 13:54:23 | přečteno 1806x | Anna Kajlíková
load