Úvodní strana > Aktuality archiv > Investiční priority města pro rok 2019

Investiční priority města pro rok 2019

TGM radnice

Rozpis stavebních investičních výdajů v celkovém objemu 178 milionů korun.

Zastupitelé se nedávno sešli k projednávání rozpočtu města na rok 2019. Před předložením návrhu rozpočtu na jednání zastupitelů probíhala řada jednání a bylo nastoleno několik jeho variant. Kompletní návrh pak odsouhlasil Finanční výbor.
Rozpočet města Prostějova pro rok 2019 byl, včetně navýšení dle pozměňovacího návrhu primátora Františka Jury, schválen.

„Navýšení se týkalo zařazení dalších 16ti investičních akcí a oprav stavební povahy v celkové částce 11,26 milionů korun. Jedná se o investiční akce, kterých je celkem 6 a dále 10 akcí zacílených na opravy a údržbu stavební povahy, které se dotknou mateřských a základních škol,“ uvedl po jednání zastupitelstva primátor Jura.

Mezi investiční priority bezesporu lze, dle jeho slov, zařadit akce jako je regenerace sídliště Šárka - VI. etapa, rekonstrukce ulice Plumlovská (dokončení), dopravní terminál na Floriánském náměstí, rekonstrukce domu Knihařská 18, dokončení rekonstrukce komunikace v Žešově, regenerace panelového sídliště B. Šmerala I. etapa komunikace, ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce objektu bazénu a střechy, přístavba a rekonstrukce požární zbrojnice Vrahovice, obnova Národního domu, cyklostezka v ulici Okružní II. a podobně.

Pro dokreslení zveřejňujeme pohled na rozpočet města Prostějova a rozpis stavebních investičních výdajů v celkovém objemu 178 milionů korun: 

Třída

Text

Návrh v tis. Kč

1.

Daňové příjmy:

739 799,54

2.

Nedaňové příjmy:

125 760,12

3.

Kapitálové příjmy:

1 003,00

4.

Dotace:

134 311,73

Příjmy celkem:

1 000 874,39

5.

Neinvestiční výdaje bez výdajů na opravy a údržbu stavební povahy:

762 483,33

5.

Neinvestiční výdaje na opravy a údržbu stavební povahy:

77 360,00

Neinvestiční výdaje celkem:

839 843,33

6.

Investiční výdaje "stavební":

178 000,00

6.

Investiční výdaje "ostatní":

20 133,52

Investiční výdaje celkem:

198 133,52

Výdaje celkem:

1 037 976,85

Celkový objem financujících operací:

37 102,45


Poř.č.

Text

tis. Kč

2.

Regenerace sídliště Šárka - VI. Etapa

13 000,00

4

Rekonstrukce DDM Vápenice - tělocvična vč. PD

1 000,00

Zimní stadion - rekonstrukce technologického objektu

1 000,00

5

Zimní stadion - rekonstrukce – PD

3 000,00

6b

Obnova Národního domu – investiční

6 900,00

7

Přivaděč vody do průmyslové zóny – PD

100,00

8

Nový park - jih - Okružní - PD

200,00

10

Rekonstrukce ulice Plumlovská (dokončení)

30 000,00

14

Severní obchvat města (přeložka II/366) společná investice

2 000,00

15

Dílny a učebny na pv. ZŠ vč. PD

3 000,00

16

Dopravní terminál na Floriánském náměstí vč. PD

30 000,00

20

Komunikace a chodník v Čechovicích č. p. 18/71  zúžení komunikace - PD

300,00

21

Autobusové čekárny vč. PD

300,00

22

Vrahovická - most (dokončení)

1 000,00

24

Městský hřbitov - urnové hroby III. etapa přesun desek PD

3 600,00

30

EÚO MŠ Šárka 4/ budova Dvořákova 5 vč. PD

5 000,00

33

Přístavba a rekonstrukce požární zbrojnice Vrahovice vč. PD

6 000,00

36

CS Martinákova - Pod Kosířem vč. PD

500,00

38

Rekonstrukce ulic Trávnická a Sokolská vč. PD

1 000,00

40

Rekonstrukce komunikace v Žešově (dokončení)

7 000,00

41

Rekonstrukce domovních kotelen v nájmu DS (dokončení)

2 000,00

45

Rekonstrukce domu Knihařská 18 vč. PD

15 000,00

48

EÚO MŠ Partyzánská vč. PD (dokončení)

5 000,00

52

Okružní křižovatka Olomoucká - Vápenice vč. PD

400,00

55

Technická infrastruktura v lokalitě M. Alše, Vrahovice - PD

1 000,00

58

Podchod pod mostem v Olomoucké ulici  - manipulační plocha

3 800,00

59

VO a chodník Luční PD

200,00

266

CS Okružní II. vč. PD

4 000,00

60

Rekonstrukce střechy Havlíčkova 2-4 (vč. zateplení)

2 800,00

61

Komunikace, CS, přechod a protihluková stěna ul. J. Lady vč. PD

2 000,00

62

Regenerace sídliště Mozartova – PD

600,00

63

CS sídliště Svobody - Anglická - Anenská PD

150,00

64

Regenerace sídl. Moravská (PD)

500,00

66

Komunikace Sušilova vč. PD

2 800,00

68

ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce objektu bazénu, střechy vč. PD

6 000,00

69

Kino Metro 70 - rekonstrukce bytu na veřejné prostory (dokončení)

200,00

71

Šárka 9,11 - rekonstrukce objektu – PD

1 200,00

72

VO Kosířská ulice vč. PD

250,00

56

Rozšíření Aquaparku - krytý bazén – PD, včetně studie 50m x 10drah

2 000,00

79

Sportcentrum DDM Vápenice - fotovoltaická elektrárna vč. PD

1 500,00

81

MŠ Čechovice - rekonstrukce učebnových pavilonů – PD

800,00

94

Centrální spisovna MMPV - rozšíření – PD

500,00

103

EÚO ZŠ Čechovická vč. PD

250,00

426

EÚO MŠ Mozartova – PD

250,00

427

EÚO MŠ Mánesova – PD

250,00

429

Plotová zídka Okružní – akustické panely a hluková studie – PD

500,00

54

Jihozápadní kvadrant - zjišťování hladin akustického tlaku a návrh

250,00

120

Regenerace panelového sídl. B. Šmerala I. Etapa komunikace

6 000,00

Studie parkování v centru města

500,00

117

Cvičební prvky pro seniory ve Vrahovicích

200,00

118

Vybudování pískoviště a prolézaček vedle hřiště TJ Sokol Vrahovice

500,00

Úprava polohopisu tzv. "osmiček" na sídl. Hloučela – PD

500,00

210

MŠ Žešov - rekonstrukce kotelny PD

150,00

331

ZŠ Melantrichova - protipožární opatření

900,00

121

Revitalizace vnitrobloku Kostelecká 366 – PD

150,00

Celkem investice stavební povahy

178 000,00


Ilustrační foto: MMPvVytvořeno 18.12.2018 7:41:08 | přečteno 393x | Anna Kajlíková
load