Úvodní strana > Aktuality archiv > Jak bude postupovat oprava rychlostní komunikace D 46

Jak bude postupovat oprava rychlostní komunikace D 46

D 46

Zveřejňujeme termíny i rozsah zamýšlených úprav . 

Na společném jednání zástupců Ředitelství silnic a dálnic a města Prostějova byly dohodnuty termíny i rozsah zamýšlených úprav.

Projednali jsme úpravu mimoúrovňového křížení dálnice Prostějov – střed. Jedná se o dopravní uzel zahrnující napojení ulice Kralické na D 46 u průmyslové zóny, mosty nad ulicí Kralickou a ulicí Leteckou a dále na sjezd a napojení D46 u Mechaniky. Zde bude provedena demolice mostu, nový most bude rozšířen tak, aby mohly být prodlouženy připojovací a odbočovací pruhy, zhruba na délku 200 m. Při sjezdu ve směru od Olomouce se uvažuje o napojení na ulici Kralickou, které je situováno na mostě nad železniční tratí a kde jsou nevyhovující rozhledové poměry s přikázaným odbočením vpravo do průmyslové zóny. Vozidla jedoucí do města se budou muset otočit na okružní křižovatce u Vitany. Odbočovací a připojovací pruhy u Mechaniky budou upraveny. V letošním roce plánuje ŘSD výběrové řízení na dodavatele, vlastní práce předpokládá v roce 2020 a 2021. Práce proběhnou v etapách, provoz obou směrů bude vždy sveden do jednoho pásu,“ vysvětluje náměstkyně primátora pro dopravu Alena Rašková.

Dalším bodem jednání byl úsek estakády od Prostějova střed po Prostějov sever u TESCA.

„Zde bude provedena oprava mostních konstrukcí, povrchu vozovky, dilatačních spár apod. Práce budou koordinovány s pracemi na mimoúrovňovém křížení Prostějov – střed. S omezením provozu je třeba počítat po etapách tak, že provoz bude sveden vždy do jednoho jízdního pruhu,“ pokračuje Rašková. Součástí opravy bude i vybudování protihlukového opatření. Záměrem investora je zahájit práce na opravě estakády již v letošním roce.

Také napojení silnice II/366 na D46 u TESCA se dočká opravy.

„Půjde o demolici mostu, prodloužení připojovacího a odbočovacího pruhu, bude vybudována nová okružní křižovatka- jedna větev směrem do města, druhá směrem na Olomouc a další směrem od Olomouce na Brno. Tyto práce budou prováděny až po ukončení úprav mimoúrovňového křížení v úseku Prostějov – střed a estakády, opět po etapách. Předpoklad realizace jsou roky 2022 a2023,“ dodává náměstkyně pro dopravu Alena Rašková.
Předmětem jednání bylo i řešení osvětlení D46, které je v současné době nefunkční. Je navrženo nové osvětlení větví na mimoúrovňovém křížení, nikoliv na estakádě.


Ilustrační foto: MMPv

Vytvořeno 19.3.2019 8:53:53 | přečteno 967x | Anna Kajlíková
load