Úvodní strana > Aktuality archiv > Jak je to s výstavbou tzv. severního obchvatu?

Jak je to s výstavbou tzv. severního obchvatu?

severní obchvat

O odpověď jsme požádali náměstka primátorky města Prostějova odpovědného za dopravu Pavla Smetanu (ČSSD).


V únoru loňského roku bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí a probíhá aktualizace dokumentace pro stavební povolení. Samotné stavební povolení je možné získat po dořešení majetkoprávních vztahů. Problémem pro samotnou realizaci této důležité investiční akce za více než čtyři sta milionů korun jsou vzhledem k bezzubé legislativě výkupy pozemků. Plánovanou stavbou je totiž dotčeno přes sto dvacet vlastníků! Spousta z nich za cenu určenou soudním znalcem – tedy šest set korun za metr čtvereční – pozemky prodat nechce, avšak pro město ani kraj neexistuje jiná možnost, než se při výkupech pozemků řídit cenou určenou soudním znalcem – tedy nabídnout oněch zmíněných šest set korun za metr čtvereční.  Co se týče možnosti vyvlastnění, jde o proces složitý a časově náročný. Bohužel legislativa nám v tomto procesu nijak výrazně nepomáhá. A tzv. zákon o liniových stavbách, který má problematiku výkupů pozemků zrychlit, je stále v nedohlednu. Sešli jsme se proto s majiteli pozemků, abychom jim věc znovu vysvětlili a zejména vyjasnili, proč nemůžeme vykupovat za vyšší cenu nebo případně proč nemůžeme vykoupit celý pozemek, ale jen tu část, která je potřebná pro výstavbu obchvatu.

Dále jsme ve spolupráci s Olomouckým krajem otevřeli ve Společenském domě kancelář určenou speciálně pro výkupy těchto pozemků. Odborní pracovníci jsou tu lidem k dispozici vždy v pondělí a ve středu, v ostatní dny vyjíždějí jednat přímo s majiteli pozemků, zejména mimoprostějovskými.

Ještě se chci důrazně ohradit proti tvrzení některých opozičních zastupitelů, že kraj a město Prostějov se dlouhodobě o problematiku výstavby severního obchvatu nezajímá nebo že je v této věci laxní! Celý projekt, který připravuje Olomoucký kraj již od roku 2007, prošel dlouhým a složitým vývojem, včetně změny Územního plánu sídelního útvaru města Prostějova a vydání nových územních rozhodnutí. Po celou dobu se jedná s majiteli pozemků o odkupu, což není věc jednoduchá a určitou paralelu můžeme spatřovat například v letitém sporu státu s jednou konkrétní majitelkou pozemku, která jej odmítala prodat pro výstavbu dálnice. Zkrátka není pravda, že město ani kraj v této věci nic nepodniká. Přestože jednání jsou tak dlouhá a náročná věřím, že se nám společně s krajem podaří stavbu severního obchvatu Prostějova připravit tak, abychom mohli využít dotací z Evropské unie a realizaci této akce zahájit v roce 2019.

Zdroj: Pavel Smetana, náměstek primátorky města Prostějova


Vytvořeno 19.9.2016 11:29:49 | přečteno 743x | Anna Kajlíková
load