Úvodní strana > Aktuality archiv > Jak nakládat s tříděným odpadem v domácnostech

Jak nakládat s tříděným odpadem v domácnostech

Odpady4

Jak s odpady nakládat? Co lze a co už je přestupek?

Při většině činností produkujeme odpady, se kterými je třeba dále správně nakládat. Bez toho bychom za chvíli nežili v domech, ale spíše na skládkách. O tom, zda dáme nový život odpadu, který vyhazujeme, rozhodujeme právě my.

Když například vyhodíme plastový kelímek do směsného odpadu, nedáme tak použitému obalu šanci na další využití a navždy jej znehodnotíme. Pokud odpady už doma správně roztřídíme, čeká je recyklace a nová smysluplná existence v podobě výrobků, které běžně používáme.

Odpady1

Podle zákona 185/2001 Sb. je každý povinen zbavovat se odpadů předepsaným způsobem. Jaký je předepsaný způsob konkrétně pro Vaši domácnost zjistíte v Obecně závazné vyhlášce č. 6/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem ve znění obecně závazné vyhlášky č. 11/2013 a 5/2014.

Jak s odpady nakládat?

Nejsnadnějším způsobem, jak třídit odpad, je začít už v místě vzniku odpadu. Ve vašich domácnostech. Tedy už ve chvíli, kdy obal nebo určitá věc dosloužila a my se jí chceme zbavit. Stačí obal, který již nevyužijete, hned hodit do koše na tříděný odpad, staré tašky nebo krabice. Speciální tašky na třídění odpadu teď můžete bezplatně získat i na Magistrátu města Prostějova na informační službě.

Odpady2jpg

Ze zkušeností vyplývá, že mezi odpady, které produkuje průměrná česká domácnost, vede papír a plasty. Na tyto dva druhy odpadů je tedy vhodné ponechat si největší prostor pro odkládání. Na shromáždění střepů z rozbitého skla poslouží nejlépe plastová krabice. Nápojový karton odkládáme v Prostějově do kontejnerů společně s plastem (odpad se pak dotřiďuje).

Tříděním odpadu se uvolní místo v koši na směsný odpad, nemusíme s ním chodit tak často nebo nám vystačí menší koš. Tříděný odpad můžeme odnášet jednou za týden nebo i méně často. To ovšem platí pouze v případě, že do něj vyhazujeme opravdu prázdné a co nejméně znečištěné obaly, proto je občas lepší kelímek od jogurtu lehce propláchnout. Je tedy jen na každém z nás, jak si doma třídění zařídí.

 Odpady3

Výše zmíněné složky komunálního odpadu nazýváme využitelné a tyto odkládáme do barevných kontejnerů na stanovištích tříděného odpadu, kterých máme v ulicích Prostějova asi 184.

Odpady4

Pokud umísťujeme vytříděný plast a papír do kontejnerů na separačních stanovištích, dbejme prosím na to, aby plastové láhve byly sešlápnuté a papírové krabice rozložené. V případě, že tak nečiníme, výrazně snižujeme využitelný objem těchto nádob, což má za následek ukládání odpadu mimo tyto nádoby.

Odložením jiného druhu komunálního odpadu u těchto stanovišť, např. objemného nebo nebezpečného, se občané dopouští přestupku, jelikož jde o založení černé skládky odpadu. Tyto odpady patří na sběrné dvory, na ul. Průmyslová a U sv. Anny.

Odpady5


Foto: MMPv, EKOKOM

Vytvořeno 15.5.2018 12:42:45 | přečteno 1115x | Anna Kajlíková
load