Úvodní strana > Aktuality archiv > Jak postupovat při střetu motorového vozidla se zvěří? Poradí policisté…

Jak postupovat při střetu motorového vozidla se zvěří? Poradí policisté…

data  web  images  ridic  auto zver 5 maly fitbox x1280 y968 r0 q85 nr0 me2

Střet motorového vozidla se zvěří na komunikacích není zas tak mimořádnou událostí. Ne každý ale ví, jak se v takovém případě zachovat.

 

Chvíle, kdy řidiči do cesty náhle vběhne srna, divočák nebo třeba jen zajíc, jistě není nic příjemného. O to hůř, když se srážce nepodaří zabránit. Své o tom vědí nejen policisté, ale i ti, kteří mají takovou zkušenost už za sebou. Jak se má řidič vozidla zachovat, když se do takové situace dostane? Jak postupovat? Odpovědi přidal policejní mluvčí František Kořínek.

Předně je třeba zdůraznit, že pokud dojde ke srážce se zvěří, jedná se o dopravní nehodu, při které došlo ke škodě na majetku třetí osoby (§ 47 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích) a řidič je v tomto případě povinen (§ 47 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích)

a) neprodleně oznámit dopravní nehodu policii 

b) zdržet se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření dopravní nehody, zejména přemístění vozidel – pokud musí postavení vozidla měnit z konkrétního důvodu (např. vyproštění osob, obnovení provozu), je povinen vyznačit situaci a stopy

c) setrvat na místě dopravní nehody až do příjezdu policie

Musí se takové nehody hlásit, když sice dojde k úmrtí zvířete, ale škoda na vozidle je minimální?

Dopravní nehody se zvěří se oznamovat musí,  jak vyplývá už z předchozí odpovědi. Přesto, že na vozidle může být minimální škoda, při uhynutí zvířete platí, že vznikla škoda na majetku třetí osoby, v tomto případě mysliveckého sdružení.

Dostávají řidiči vůbec pokutu při vyšetřování těchto nehod, nebo jak se vůbec posuzuje zavinění u těchto případů?

Ve většině případů dopravních nehod, kdy dojde ke srážce se zvěří, se jedná o řidičem nezaviněnou nehodu. Zvěř vběhne do jízdní dráhy neočekávaně – z lesního porostu, z křoví a podobně a řidič střetu nemůže zabránit. Řidiči v tomto případě pokutováni nejsou a věc se odloží dle ustanovení § 58 odst. 3) zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích. Každý případ se posuzuje individuálně, záleží na okolnostech, zda zvěř do vozovky vběhla nebo zda tam třeba již stála a řidič nehodě mohl zabránit.

Nehody se zvěří jsou pro každého řidiče poměrně nečekané, dá se vůbec poradit, jak se tomuto střetu vyhnout?

Z výše uvedeného vyplývá, že ne vždy se střetu se zvěří dá vyhnout. Přesto jsou opatření, která mohou toto riziko zmenšit. Například respektovat dopravní značky „ Pozor zvěř!“. Pochopitelně takto nejsou označena všechna místa, kde může zvěř do silnice vběhnout. V lesních úsecích bychom měli automaticky snížit rychlost jízdy, být pozorní, předvídat. V případě, že uvidíme zvěř v blízkosti silnice, přepnout z dálkových světel na potkávací, aby zvěř nebyla oslněna a případně ji nechat přejít. Pokud nám přes cestu přeběhne zvěř, vždy počítejme s tím, že dosud nepřeběhla všechna zvířata a na komunikaci mohou vběhnout další jedinci. Chráníme tím jednak samotnou zvěř, ale také svoje vozidlo a hlavně svoje zdraví. Střety se zvěří totiž často končí značným poškozením přední části vozidla a také  možností zranění řidiče.

Pokud se střetu se zvířetem již nedá zabránit, je doporučováno intenzivně brzdit, abychom před srážkou co nejvíce snížili rychlost a vozidlo udržet v přímém směru jízdy. Při čelním nárazu sice dojde k poškození automobilu, ale jeho konstrukce v maximální možné míře zabrání zranění posádky vozidla.

Další informace je možno čerpat také na: http://www.ibesip.cz/cz/ridic/zasady-bezpecne-jizdy/stret-se-zveri

Foto: ibesip


Vytvořeno 8.3.2017 9:19:55 | přečteno 6598x | Anna Kajlíková
load